Cognitieve Gedrags Therapie & Coaching

Wat is cognitieve gedragstherapie en coaching?

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de focus ligt op problemen die in het heden spelen. Het is een klachtgerichte behandeling. Bij cognitieve gedragstherapie wordt er verondersteld dat psychische problemen zijn ontstaan door verkeerde denk- of handelswijze in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld wie geneigd is pessimistisch tegen dingen aan te kijken, zal sneller angstig, somber of gefrustreerd worden en van daaruit bepaalde dingen misschien niet meer gaan doen. 

Bij cognitieve gedragstherapie staan denken, voelen en doen en hoe deze drie elementen elkaar beïnvloeden en versterken centraal. Er wordt ingegaan op hoe een persoon een bepaalde situatie beleeft; wat voelde, dacht en deed men op dat moment. Samen met de therapeut kan bekeken worden of deze gedachten reëel en kloppend waren of dat men er misschien ook op een andere manier naar kan kijken en zodoende ook anders kan gaan doen.

De therapie heeft een sterke focus op het hier en nu. Wel zijn het verhaal van de client en hoe de klachten zijn ontstaan zeker van belang. Hierin kan men nagaan hoe bepaalde denk- en gedragspatronen zijn ontstaan en wat ze in stand houdt. In gesprekken zal gekeken worden hoe men dit kan veranderen en vaak wordt dit gekoppeld aan registratie en oefenopdrachten thuis om zo tot andere gedachten en ander, positiever, gedrag te komen.

De mogelijkheden waarmee wordt gewerk zijn:

Zie hiernaast in het tekstvak.

Terug naar welkom   Tekstvak Specialisaties & Behandelingen

 

Hoofdnavigatie


Productcategorieën


Referenties