Cursus aanbod en inhoud


Sociale- Systemische en Energetische Psychologie

Pit' College Feel Healthy:

Met de cursus Sociale en Systemische psychologie kun je zowel in het dagelijks leven als binnen je beroep aan de slag. Je hebt immers altijd wel met andere mensen te maken! Dankzij de eenvoudig te volgen opzet en de sprekende voorbeelden beschik jij straks over essentiële kennis die je altijd en overal kunt toepassen.

De cursus bestaat uit een aantal onderdelen:

Inleiding Sociale en Systemische Psychologie

je maakt kennis met het vakgebied van de sociale psychologie, en verdiept je in menselijke motieven, het familiesysteem, de maatschappij, sociale interpretatie en invloed.

 

Sociale cognitie en perceptie 

Je leert meer over hoe verschillende mensen de wereld zien. Je verdiept je in sociale perceptie, verbaal en non-verbaal gedrag, verschillen in cultuur en geslacht, automatische denkprocessen en het onderdrukken van gedachten.

Zelfkennis en het rechtvaardigen van het eigen handelen 

Je kijkt in deze cursus naar de verschillende manieren om zelfkennis op te doen, en hoe mensen hun eigen handelen rechtvaardigen. Je verdiept je in zelfdefinitie, introspectie, het begrijpen van emoties, cognitieve dissonantie, zelfdiscrepantie en zelfbevestiging.

Het beïnvloeden van gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolg

Waar gedrag is, kan ook invloed worden uitgeoefend. Je kijkt naar de verschillende manieren waarop gedrag kan worden beïnvloed, en verdiept je in het ontstaan van attitudes, de affectieve en cognitieve componenten hiervan, gedragsverandering, de invloed van het gezin, de maatschappij, reclame, normen en waarden en gehoorzaamheid.

Groep en Familiaire dynamieken

Je bekijkt de interactie tussen leden van een groep en familie van dichtbij. Je leert wat een groep is en hoe deze is opgebouwd, en verdiept je in sociale facilitaire, communicatie in groepen, beïnvloedingstheorieën, macht en conflicthantering.

 Methodologie

Tenslotte maak je kennis met de methodologie: verschillende manieren om onderzoek te doen. Je bekijkt de verschillende soorten onderzoek die je kunt uitvoeren, en leert meer over de betrouwbaarheid en ethiek van psychologische onderzoeken.

Studieduur en vooropleiding

  Pit' Nieuws psychologie voor vrouwen in GoirleTot ziens Thea Hopmans.