De liefdevolle volwassene

Bijna iedereen die innerlijk- kind- werk gaat doen, heeft in zijn of haar jonge leven de Liefdevolle volwassene gemist of zelfs nooit gekend.

Het grote overlevende kind stond er meestal helemaal alleen voor om te overleven en is daar ook heel goed in geworden. Het is in het overlevende kind, waar we het grootste deel van ons leven in hebben doorgebracht, bij afwezigheid van een volwassene die: liefdevol is

  • onvoorwaardelijk aanwezig is
  • niet veroordeelt
  • koestert, draagt en steunt
  • verantwoordelijkheid neemt voor wat goed is en wat niet
  • niet meegaat in het drama, maar nuchter en praktisch blijft
  • voeding geeft in plaats van vulling
  • eigen waardigheid en zelfrespect bewaart

Door het terugbrengen van deze liefdevolle volwassene kan het overlevende kind zich gaan ontspannen, kan het gekwetste kind gaan helen en komt het pure kind weer meer tot zijn recht.

De liefdevolle volwassene speelt ook een centrale rol in het helen van ongezonde relaties. De volwassene ontwikkelt je bewustzijn over de overlevingsmechanismen die in het spel zijn en de projecties vandaaruit op de partner. Zo kan een ongezonde en uitputtende relatie transformeren naar een liefdevolle en voedende relatie.

Werken met je innerlijk kind is voor mensen die op een speelse en liefdevolle manier helderheid willen krijgen over de bron van oude patronen, spanningen of onvrede. 

Mensen die meer willen leren over hun energiestroom, hun lichaamsbewustzijn, hun reinigingsproces, wat voedend is en wat voor hen belastende gedragspatronen zijn. 

De eerste stap is om weer gevoel en zicht te krijgen over hoe elk kind deel eraan toe is.

Volwassen-bewustzijn refereert aan dat deel van het bewustzijn van de volwassene waarin we in een vrije staat van zijn verkeren, in contact met het heden.

Terug naar het overzicht