________FAMILIE - Opstellingen________

Wat is een familieopstelling?                    Welke vragen zijn er mogelijk?      

Een familieopstelling is een methode                       Eigenlijk is er geen vraag die je
waarmee je op een heel mooie                                niet in een opstelling aan
en bijzondere manier onbewuste                             de orde kunnen stellen: het gaat
patronen of  dynamieken zichtbaar                          zeker niet alléén over familiekwesties.
kunt maken                                                                                                                 
                                                

               Familieopstellingen in Goirle                                                       Goirle Familieopstellingen Thea Hopmans

Vormen van familieopstellingen              Wat levert een opstelling op?

Het aantal inhoudelijke vormen is                           Wat een familieopstelling een vragensteller
eindeloos. En dan is er ook de keuze                     oplevert is heel verschillend.
tussen een 'gewone' opstelling of                           Soms is dat inzicht, soms ook opluchting,
een opstelling in stilte.                                             verwerking of rust.  
Afhankelijk van de vraag die je hebt
Bekijken we welke opstellingsvorm
het meest pssend is.
         

                    Familieopstellingen in Goirle                                                                  Familieopstellingen in Goirle

Basis van deze methode                             In een groep of individueel

Hoewel familieopstellingen dus                              Familieopstellingen vinden vaak in een
niet alleen over familiekwesties gaan,                    groep plaats, maar kunnen ook heel
ligt aan de basis van deze methode                       goed in een individuele setting worden
vaak (maar dus zeker niet altijd!) wel                     gedaan. Beide manieren werken prima.
'het familiesysteem'

                    Familieopstellingen in Goirle                                                                     Familieopstellingen in Goirle

Wat is een representant?                           Waarom representant zijn? 

Bij een familieopstelling in                                       Representant ben je voor de vraagsteller,
groepsverband, fungeren de overige                      maar zeker óók voor jezelf.
deelnemers voor de vraagsteller als                       De ervaring leert namelijk dat je nooit
representant: iemand die bereid is om                   'zomaar'wordt gevraagd voor de positie
in de opstelling mee te doen.                                  waar je komt te staan.

                    Familieopstellingen in Goirle                                                                     Familieopstellingen in Goirle

                                                 Workshopopstellingen de Deel in Goirle bij Thea Hopmans