Familieopstellingen vragenlijst

Vragen om over na te denken voorafgaand aan een workshop

De vragen hieronder zijn bedoeld om belangrijke informatie over je familie te helpen herinneren of uit te zoeken. Alleen ingrijpende feiten zijn van belang. Informatie over karakter, persoonlijkheid of interesses zijn voor dit werk niet van belang.

Voor wat betreft je herkomstfamilie hebben de vragen betrekking op je broers en zusters, je ouders en hun ouders en zusters, de grootouders, soms de overgrootouders en eventuele (levens-) partners van je ouders en grootouders. Voor wat betreft je huidige familie hebben de vragen ook betrekking op vorige partners en anderen uit een vorig huwelijk of relatie.

Deze vragenlijst is uitsluitend voor jezelf. Uit ervaring blijkt dat het verstandig is om zorgvuldig om te springen met het stellen van deze vragen aan familieleden. Respect voor het familiesysteem als geheel betekent goed af te wegen welke vragen op welk moment gesteld kunnen worden aan wie, gezien vanuit de plaats die men inneemt in de familie. Als bepaalde informatie niet beschikbaar komt, om wat voor reden dan ook, is het van belang ook dat te respecteren.

Vragenlijst ter voorbereiding op je eigen familieopstelling

Om een opstelling te kunnen doen heb je de basisfeiten van je familie nodig tot op de hoogte van de familie van je grootouders. Heb hierbij aandacht voor onuitgesproken of moeilijk te achterhalen familiegeheimen. Alle feiten van je familiale geschiedenis zijn van belang. De belangrijkste feiten hebben steeds met een zwaar lot of trauma van familieleden te maken. Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende voorbeelden van een zwaar lot of trauma.

De ingevulde lijst a.u.b. mee brengen, niet doormailen!
Als download: (pdf)
VRAGENLIJST VOOR JE FAMILIE OPSTELLING 

- de ‘vroege’ dood van een broer of zus, voordat zij of jijzelf 28 of 30 jaar oud waren

- de ‘vroege’ dood van één van de ouders, voordat zij of jijzelf 28 of 30 jaar oud waren.

- miskramen vanaf de vierde maand van de zwangerschap

- dood in het kraambed

- zwaar ongeval of ziekte

- lichamelijke of geestelijke handicap

- zware mishandeling of incest

- zelfmoord

- slachtoffers van natuurrampen of catastrofen

- slachtoffers van een misdrijf of genocide

- slachtoffers van slavernij

- opsluiting (bv. in gevangenis, concentratie-, werk- of jappenkampen ...)

- alle soorten oorlogsverleden, collaboratie en verzet

- uitsluiting uit de familie

- homoseksualiteit

- psychiatrische patiënten in de familie

- nonnen, monniken of priesters in de familie

- buitenechtelijke geboortes

- adoptie

- faillissementen

- emigranten

- kinderen die vroeg aan pleegouders of verwanten werden weggegeven

- kinderen die zonder noodzakelijke reden vroeg op kostschool moesten

- iemand die uit zijn geboortestreek verdreven werd of moest vluchten

- iemand die ouders heeft met verschillende nationaliteiten

- iemand die nooit het ouderlijk huis kon of mocht verlaten

Om het je gemakkelijk te maken volgt hier een vragenlijst over jou en je familie.
De persoonlijke feiten uit je jeugd:

- Waren er complicaties bij je geboorte?

- Werd je moeder ziek of had ze blijvende verwondingen door de geboorte?

- Was er in je vroege jeugd of later een zware ziekte met opname in een ziekenhuis?

- Hoeveel broers en zussen heb je?

- Waren er miskramen of vroeg gestorven kinderen bij?

- Draagt één of meerdere van je broers of zussen een zwaar lot met zich mee

- (Zie hierboven)?

Persoonlijke feiten uit je volwassen leven:

- Waren er belangrijke partners (eerste grote liefde!) voor de huidige relatie?

- Zo ja, om welke reden zijn jullie uiteengegaan en hoe verliep de echtscheiding/relatiebreuk?

- Waren er speciale redenen waarom een vroegere relatie niet kon doorgaan?

- (Bijvoorbeeld verboden door de ouders)

- Waren er abortussen?

- Waren er miskramen of vroeg gestorven kinderen?

- Zijn er buitenechtelijke kinderen?

- Zijn er kinderen uit een vroegere relatie?

Feiten op het niveau van de ouders:

- Hebben zij als kind of volwassene een zwaar lot moeten ondergaan (zie hierboven)?

- Op welke manier hebben je ouders elkaar leren kennen?

- Heeft één of beiden voordien een belangrijke liefde gehad?

- Heeft één of beiden voordien een vaste relatie gehad of was hij of zij gehuwd?

- Zo ja, om welke reden zijn zij uiteengegaan en hoe verliep de echtscheiding/relatiebreuk?

- Was er een belangrijke reden waarom een vroegere relatie van de ouders niet kon of mocht doorgaan?

- Hoe oud waren zij op het moment van hun huwelijk?

- Ben je voor of na hun huwelijk geboren?

- Was jij de reden van hun huwelijk?

- Zijn je ouders gescheiden?

- Zo ja, om welke reden zijn ze uiteengegaan en hoe verliep de echtscheiding?

- Als ze niet gehuwd zijn, is daar dan een bepaalde reden voor?

Feiten vanuit de familie van herkomst, van moederskant:

- Het hoeveelste kind van hoeveel broers en zussen was zij?

- Waren er miskramen of vroeg gestorven kinderen?

- Waren er echtscheidingen of relatiebreuken en wat was de oorzaak hiervan?

- Is er sprake van een zwaar lot (zie hierboven)?

Grootmoeder van moederskant:

- Het hoeveelste kind van hoeveel broers en zussen was zij?

- Waren er miskramen of vroeg gestorven kinderen?

- Waren er echtscheidingen of relatiebreuken en wat was de oorzaak hiervan?

- Heeft zij als kind of volwassene een zwaar lot moeten ondergaan (zie hierboven)?

Grootvader van moederskant:

- Het hoeveelste kind van hoeveel broers en zussen was hij?

- Waren er miskramen of vroeg gestorven kinderen?

- Heeft hij als kind of volwassene een zwaar lot moeten ondergaan (zie hierboven)?

- Waren er in hun leven speciale gebeurtenissen, bijvoorbeeld een oorlogsverleden?

- Hoe was hun relatie?

- Waren er echtscheidingen of relatiebreuken en wat was de oorzaak hiervan?

- Heeft één of beiden een vroegere relatie of een belangrijke liefde gehad?

Overgrootouders of voorouders van moederskant:

- Was er hier een zwaar lot of iets speciaals?

- Hoe was hun relatie?

Feiten vanuit de familie van herkomst, van vaderskant:

- Het hoeveelste kind van hoeveel broers en zussen was hij?

- Waren er miskramen of vroeg gestorven kinderen?

- Waren er echtscheidingen of relatiebreuken en wat was de oorzaak hiervan?

- Is er sprake van een zwaar lot (zie hierboven)?

Grootmoeder van vaderskant:

- Het hoeveelste kind van hoeveel broers en zussen was zij?

- Waren er miskramen of vroeg gestorven kinderen?

- Waren er echtscheidingen of relatiebreuken en wat was de oorzaak hiervan?

- Heeft zij als kind of volwassene een zwaar lot moeten ondergaan (zie hierboven)?

Grootvader van vaderskant:

- Het hoeveelste kind van hoeveel broers en zussen was hij?

- Waren er miskramen of vroeg gestorven kinderen?

- Heeft hij als kind of volwassene een zwaar lot moeten ondergaan (zie hierboven)?

- Waren er in hun leven speciale gebeurtenissen, bijvoorbeeld een oorlogsverleden?

- Hoe was hun relatie?

- Waren er echtscheidingen of relatiebreuken en wat was de oorzaak hiervan?

- Heeft één of beiden een vroegere relatie of een belangrijke liefde gehad?

Overgrootouders of voorouders van vaderskant:

- Was er hier een zwaar lot of iets speciaals?

- Hoe was hun relatie?

Na je opstelling

Praat het eerste halfuur na je opstelling zo weinig mogelijk. Geef jezelf de nodige rust.

Neem alle tijd die je nodig hebt om de opstelling te verwerken en de gevonden oplossingen te integreren. Nieuwsgierige vragen van anderen, zoals “Hoe was het?” of

“Waarom is dat zo en zo gegaan?” verstoren jouw proces en leiden je af. Je kunt beter jezelf de tijd te geven om het allemaal te laten bezinken.

Is er iemand in je familie die...

 • jong is gestorven?
 • gestorven is terwijl jij, je partner, of een van je ouders nog jong waren (bijv. heeft een van je ouders zijn vader of moeder op jonge leeftijd verloren?)
 • gestorven is tijdens de bevalling?
 • ziek of gehandicapt is geraakt ten gevolge van een bevalling?
 • in een levensbedreigende situatie geweest is tijdens zwangerschap of bevalling?
 • zelfmoord heeft gepleegd? Of in een oorlogssituatie is gedood?

Heeft iemand in je familie...

 • een doodgeboren kind gehad?
 • een miskraam gehad of een abortus ondergaan? (in het algemeen heeft een abortus of een miskraam geen effect op de kinderen van een paar. Als er een systemisch effect is, is dat doorgaans op de relatie van het paar. Kinderen doen beter geen navraag naar abortussen of miskramen van hun ouders. Dat hoort thuis in het privédomein van de ouders).
 • een buitenechtelijk kind gehad?
 • een kind dat verlaten is of voor adoptie weggegeven?
 • een vroegere significante relatie gehad? (partner, echtgenoot, verloofde of minnaar).
 • een ernstige of langdurige ziekte gehad?
 • een lichamelijke of geestelijke handicap?
 • een ernstig misdrijf gepleegd?
 • de Holocaust overleefd?
 • het familiesysteem verlaten, bijvoorbeeld geëmigreerd?

Is er in je familie iemand die...

 • vermist geraakt is?
 • priester geworden is of een klooster in is gegaan?
 • uitgestoten of buitengesloten is?

die een ongewoon leven leidt?