Familie opstelling 'Bert Hellinger'

Familieopstelling

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten en coaches die systemisch werken trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is...

een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Er ontstaat zo een levende 

voorstelling dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

De methode

wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar een organisatieopstelling.

work 

 

Familieopstelling & uitleg

W a t  i s  e e n  f a m i l i e - o p s t e l l i n g? 

Familieopstelling is een prachtige methode, ontwikkeld door Bert Hellinger en wordt inmiddels in heel Nederland tijdens workshops ingezet om op levensvragen een antwoord te krijgen.

Door middel van een familie of themaopstelling kom je op soms verbluffende wijze in contact met je ‘familieziel’. Of je het wilt of niet, je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt.

Familieopstellingen

Het idee achter deze simpele maar doeltreffende werkvorm is dat onze familie en onze voorouders een veel grotere rol in ons leven spelen dan we vaak beseffen.
Jij behoort tot een gezin, Jouw gezin van oorsprong waarin je geboren bent. Dat gezin maakt op zijn beurt deel uit van een familie. Je bent er in opgegroeid of je hebt je gezin, misschien heb je jouw familie door omstandigheden nooit of slechts gedeeltelijk gekend. Misschien heb je ook al zelf voor een gezin gekozen: je leeft alleen of met een partner, je hebt al of niet kinderen. We spreken in alle gevallen van een familiesysteem met zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten…

De verbondenheid met het systeem

Soms bots je in je leven keer op keer weer op eenzelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven, het lijkt wel alsof het lot je tegen zit.
Een familieopstelling kan op een ontroerende en vaak wonderlijke manier inzicht geven in de onbewuste patronen die daar aan ten grondslag liggen en die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie. Een familieopstelling verbind je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun lot waardoor je zelf terug beweging kunt brengen in wat vast zit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven.
Dit werk kan een verstrekkend effect hebben op alle deelnemers, ook wanneer je tijdens een workshop geen eigen opstelling plaatst.

Zichtbaar maken van het patroon

Welke rol jij speelt (in je familie en ook in andere verbanden) en welke invloed de verschillende factoren op jou hebben, is soms heel duidelijk maar soms ook niet.

En als het duidelijk is, dan weet je nog lang niet altijd waarom dat zo is. Een familieopstelling is een manier om dit zichtbaar te maken.

Dat zichtbaar maken is belangrijk. Want alleen als dingen zichtbaar zijn, kun je bewust keuzes maken en kun je eventueel dingen veranderen, helen.

Onbewuste patronen hebben namelijk de neiging zich voortdurend te herhalen, waardoor iemand regelmatig in de familiesfeer en/of daarbuiten in dezelfde of vergelijkbare situaties terecht komt, net zolang totdat zichtbaar is geworden waar dit patroon vandaan komt.

Een kleine selectie waarover je in een workshop vragen kunt stellen?

  • Waarom kan ik in het leven mijn eigen plek niet vinden en innemen
  • In contact met familie of mensen voel ik boosheid, verdriet of neerslachtigheid, hoe kan dat
  • Waarom voel ik me vaak eenzaam of alleen en mis ik verbinding met de mensen om mij heen
  • Iemand in je familie is overleden en hier mag niet om worden gerouwd
  • Iemand is verstoten of uitgesloten en hierover praten is taboe
  • Mijn leven wordt beheerst door geweld, incest, seksueel of emotioneel misbruik
  • Geheimen in de familie, scheiding, oorlog, geweld, verslaving of een ongeluk

Uit liefde voor de familie kan een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen. Soms leef je bewust of onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Met een familieopstelling kan een verstrikking losgelaten en de ‘orde van de liefde’ hersteld worden. Dit proces blijkt uiterst effectief en helend.

Een poging

Bovenstaande is een poging een uitleg te geven voor mensen die opstellingen niet kennen. Wat in een opstelling gebeurt is moeilijk uit te leggen, als je nog nooit een opstelling hebt gezien is voorgaande tekst misschien heel verwarrend en niet te begrijpen, een opstelling begrijp je meestal pas door hem zelf te ervaren en dat kan door deelname aan een workshop. Wat belangrijk is, je hebt geen enkele voorkennis nodig om aan een workshop Familieopstellingen deel te nemen.

wees welkom of ga naar familieopstellingen