Een kleine selectie vragen

 

Wat is de kracht van de vrouwenlijn in familieopstellingen?

Een moeder geeft het leven door aan haar kind. Het kind mag nemen zonder terug te geven. Als je als kind echter bent gaan geven, onbewust om de balans te herstellen, om het leven lichter te maken of om een leegte op te vullen, dan heb je de plek van je moeder ingenomen en je daarmee groter gemaakt dan je in wezen was.
Het niet op je eigen plek staan, maakt het ongeremd laten stromen van jouw levensenergie moeilijk. Het gevoel hebben dat er altijd iets tussen jou en je verlangen staat. Of dat je helemaal geen contact hebt met je levensenergie. Zodra je bewust wordt van dit onbewuste patroon, ben je in staat om je eigen plek in te nemen. Door zonder verwijt te nemen zoals het was. En dat dát voor jou toen het enige juiste was en is. Ook al keur je het af, het is wat het was. Daarmee heb je het gemis en de pijn te nemen. Jouw vrouwenlijn, de verbinding met alle moeders voor jou, geeft je kracht en levensenergie zoals de wortels een boom overeind houden en laten groeien. Jij kan in de lijn op je eigen plek gaan staan en vandaaruit het leven weer doorgeven in alles wat jij creëert.

 

Familieopstelling & uitleg

W a t  i s  e e n  f a m i l i e - o p s t e l l i n g? 

Een familieopstelling is een methode waarmee je op een heel mooie en bijzondere manier onbewuste patronen of dynamieken zichtbaar kunt maken.

Familieopstellingen gaan zeker niet alleen over familiekwesties

Eigenlijk is er geen vraag die je niet in een opstelling aan de orde kunt stellen. De term familieopstelling dekt namelijk een veel bredere lading dan je op het eerste gezicht wellicht denkt: het gaat zeker niet alléén over familiekwesties.

Een familieopstelling is feitelijk een methode om zicht te krijgen op onderliggende dynamieken of patronen in wat dan ook.

Zichtbaar maken van het patroon

Welke rol jij speelt (in je familie en ook in andere verbanden) en welke invloed de verschillende factoren op jou hebben, is soms heel duidelijk maar soms ook niet.

En als het duidelijk is, dan weet je nog lang niet altijd waarom dat zo is. Een familieopstelling is een manier om dit zichtbaar te maken.

Dat zichtbaar maken is belangrijk. Want alleen als dingen zichtbaar zijn, kun je bewust keuzes maken en kun je eventueel dingen veranderen, helen.


Patronen doorbreken familieopstellingen Thea Hopmans


Onbewuste patronen hebben namelijk de neiging zich voortdurend te herhalen, waardoor iemand regelmatig in de familiesfeer en/of daarbuiten in dezelfde of vergelijkbare situaties terecht komt, net zolang totdat zichtbaar is geworden waar dit patroon vandaan komt.

Een kleine selectie waarover je in een workshop vragen kunt stellen?

  • Waarom kan ik in het leven mijn eigen plek niet vinden en innemen
  • In contact met familie of mensen voel ik boosheid, verdriet of neerslachtigheid, hoe kan dat
  • Waarom voel ik me vaak eenzaam of alleen en mis ik verbinding met de mensen om mij heen
  • Iemand in je familie is overleden en hier mag niet om worden gerouwd
  • Iemand is verstoten of uitgesloten en hierover praten is taboe
  • Mijn leven wordt beheerst door geweld, incest, seksueel of emotioneel misbruik
  • Geheimen in de familie, scheiding, oorlog, geweld, verslaving of een ongeluk

Uit liefde voor de familie kan een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen. Soms leef je bewust of onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Met een familieopstelling kan een verstrikking losgelaten en de ‘orde van de liefde’ hersteld worden. Dit proces blijkt uiterst effectief en helend.