Pit' Coaching met opstellingen in Goirle

PIt' COACHING MET OPSTELLINGEN IN GOIRLE

  

Individuele opstellingen 

 

DE HELENDE WERKING VAN OPSTELLINGEN - GOIRLE

Een dag-deel  of avond waarin je kunt opstellen wat jou bezighoudt op dit moment.

 

Individueel Systemisch Coachen

Individuele familieopstellingen 2017

Systemisch werken is op de eerste plaats een denkkader: een manier van beschouwen van wat er gebeurt in de relaties tussen mensen. Het is gebaseerd op de inzichten van verschillende psychiaters en therapeuten zoals Perls, Moreno, Nagy, Berne, Satir en Hellinger. Systemisch werk is een vorm van waarnemen, denken en handelen waarbij de mens wordt bezien in samenhang met zijn omgeving. Een belangrijk instrument om het fenomenologisch systemisch kader helder te maken zijn opstellingen, ook wel familieopstellingen genoemd.

Wat is systemisch werk

We leven allemaal in menselijke systemen zoals ons gezin, ons werk, de vereniging waar we op zitten, de school en opleidingen die we volgen, onze vriendenkring, etc. De regels en ook onbewuste wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld. Het wordt steeds duidelijker dat veel organisatorische en persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger. Hellinger ontdekte de kenmerken van elk systeem en ontwikkelde een methode om hiermee te werken en de oorzaken inzichtelijk te maken. Hij ontwikkelde het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen), later deed hij dat ook voor organisaties (organisatieopstellingen).

Het systeem staat centraal. Wij worden grootgebracht in systemen en krijgen daarin een plek toegewezen of nemen die in. De dynamiek maakt het mogelijk op een diep en onbewust niveau te werken en liefdevol en met respect om te gaan met alle leden in het systeem. Een verstrikking is een verwikkeling in een systeem die belemmerend werkt. Het zichtbaar maken van een verstrikking geeft de mogelijkheid hierin verandering te brengen. De plek in het systeem is essentieel. Leden van een systeem hebben een plek, deze plek is niet altijd de juiste. Het vinden en innemen van de eigen juiste plek wijzigt oude remmende patronen, maakt het mogelijk verstrikkingen op te heffen en stelt je instaat jouw plek in het leven te nemen.

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen (gezin van herkomst) waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen. Deze (beperkende) patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of je werk. Met familieopstellingen kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken.

Via een opstelling van het familiesysteem komt naar voren op welke manier iemand onbewust aan zijn familiesysteem en aan anderen met wie hij zijn lot deelt, is gebonden. Bert Hellinger ontdekte dat er drie basisprincipes in systemen werkzaam zijn.

Deze drie basisprincipes zijn

Coaching Systemisch werk 2018  Binding. Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
Coaching Systemisch werk 2018  Volgorde. Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
Coaching Systemisch werk 2018  Geven en nemen. Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn

De rode draad in het familiesysteem vormt de binding met het systeem van herkomst. De binding is de band met de ouders, grootouders en nog veel verder terug. Als door welke omstandigheden dan ook één van de basisprincipes binnen het familiesysteem of in de context van werk verstoord raakt, ontstaan er dynamieken. Vanuit deze dynamieken wordt een nieuw evenwicht binnen het systeem nagestreefd waardoor de huidige situatie blijft bestaan.

Voorbeelden van dynamieken zijn:

Coaching Systemisch werk 2018  Iets voor een ander dragen binnen het systeem
Coaching Systemisch werk 2018  Iemand volgen die binnen het systeem is buitengesloten of niet erkend
Coaching Systemisch werk 2018  Iemand gaat van zijn plaats
Coaching Systemisch werk 2018  Iemand identificeert zich met een ideaal, iemand of een concept

Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen waarmee we in het dagelijkse leven worden geconfronteerd.

Voorbeelden van symtomen zijn:

Coaching Systemisch werk 2018  Angstig zijn
Coaching Systemisch werk 2018  Gebrek aan ondernemerschap
Coaching Systemisch werk 2018  Doelen niet halen
Coaching Systemisch werk 2018  Niet weten wat je wilt
Coaching Systemisch werk 2018  Onzekerheid
Coaching Systemisch werk 2018  Niet productief zijn
Coaching Systemisch werk 2018  Onduidelijke lichamelijke klachten
Coaching Systemisch werk 2018  Onrust
Coaching Systemisch werk 2018  Extreem verantwoordelijkheidsgevoel

Deze symptomen kom je misschien wel dagelijks tegen in verschillende contexten als relatie, sport, werk, vrienden, gezin, etc. Vanuit de symptomen komen met behulp van een opstelling de onderliggende dynamieken aan het licht. Door het beeld dat een opstelling zichtbaar maakt en de energetische werking binnen dat veld kan het systeem ontspannen. 

Komt het systeem weer in overeenstemming met de basisprincipes (wetten) dan gaat de energie weer stromen en kan men de gewenste verandering doorvoeren.

Het krachtenveld

Hoe dit krachtenveld of de energetische werking te verklaren is, blijft een raadsel. Systemisch Werk gaat over het krachtenveld binnen familiesystemen en de invloed daarvan op het functioneren van de cliënt. In een systeem kunnen allerlei verstrikkingen spelen die maken dat een cliënt in het dagelijks leven niet altijd zijn eigen kracht op kan pakken en eigen keuzes kan maken.

Individueel Systemisch Werk is een prachtig instrument waardoor de cliënt ziet en voelt wat hij nodig heeft om opnieuw verbinding te maken met zijn eigen kracht en keuzevrijheid.

Een familieopstelling is een methode waarmee je op een heel mooie en bijzondere manier onbewuste patronen of dynamieken zichtbaar kunt maken. 

Familieopstellingen gaan zeker niet alleen over familiekwesties

Eigenlijk is er geen vraag die je niet in een opstelling aan de orde kunt stellen. De term familieopstelling dekt namelijk een veel bredere lading dan je op het eerste gezicht wellicht denkt: het gaat zeker niet alléén over familiekwesties.

Een familieopstelling is feitelijk een methode om zicht te krijgen op onderliggende dynamieken of patronen.