Coaching.....

Coaching Systemisch

Iedereen krijgt uitdagingen op zijn of haar pad. Meestal gaan deze voorbij en kan je er prima zelf mee omgaan. Maar soms lukt dat niet. Dan is het fijn om met een ander een licht te werpen op de problematiek zodat je daarna op eigen kracht weer verder kunt.

Coaching is een manier om te leren naar jezelf te kijken, te leren reflecteren. Vanuit deze vaardigheid wordt er samen met jou gekeken naar jouw handelen en de gevoelens die hieronder liggen. Je leert in de coaching-gesprekken patronen te herkennen en te doorbreken. Je wordt steeds meer bewuster van je eigen en andermans gedragingen en welke invloeden het heeft in jouw dagelijks functioneren.

Verschillende soorten Coaching

 Coaching Systemisch werk 2018klik