COACH TRAJECT

Pit’ Professioneel in Therapie en Coaching, is meer dan welke psychologische methodiek een zeer krachtig en liefdevolle manier om mensen te coachen.
Zonder dat Pit’ therapeutiseert of diagnosticeert, is het effect van Pit’ therapeutisch en coachend en mede daardoor zeer effectief en helend.

Pit' Persoonlijk  Coaching traject
 

Individueel uitgebreid coachen met opstellingen

PIT' Workshop familieopstellingen 2018

Pit' coaching traject een veelzijdige benadering
Het systemisch en cognitief- gedrag psychologisch traject bestaat uit:

intake  testen   diagnostiek  korte- interventies

Wanneer je het echt grondig aan wilt pakken is er het Pit’ traject. Hierbij maak je vier maanden lang gebruik van drie tot negen sessies met ondersteunende documentatie.
Tijdens het traject onderzoeken we wat je belemmert om vanuit je verlangen en het doel dat je gesteld hebt te leven. Ik kies voor een veelzijdige benadering in combinatie met andere methodes, zoals systemisch werken- cognitief gedrag-psychologie- intake- testen en diagnostiek.

Coach traject 1

In een eerste intakegesprek legt u uw probleem voor. Aan het einde van het gesprek wordt er een 6-tal testen uitgelegd, waaronder een:

1.     Persoonlijkheid model (LSI: levens- Stijl Inventarisatie) deze verhoog je inzicht in je denkstijlen en         gedrag. Ieder krijgt na de intake dit model mee naar huis.
2.     Vragen om over na te denken (familie opstellingen), en een open vragenlijst.
3.     Een indicatietest voor fysieke en psychologische valkuilen
4.     Klachtenmodel, fysieke en psychologische klachten (levenskracht model)
5.     Kernkwaliteiten en Kernkwadranten. Een manier om je sterke en je zwakke punten helder te                   krijgen.
6.     Relatie check- up model relatie.
Samen kijken we welk van de 6 modellen we gaan gebruiken en wat het meest toegespitst is op jouw vraag. Tijdens het traject kan een verandering of vermeerdering van het model plaats vinden.
Duur ± 2 uur.

Coach traject 2

- Korte reflectie van het voorafgaande
- Bespreking van het LSI-model 1 aan de hand van de profiel diagram
- Opstelling van de huidige en gewenste situatie
- Een visualisatie oefening als afsluiting. Je neemt mee naar huis model 2.
- Duur ± 2.00 uur.

Coach traject  3

- Korte reflectie van het voorafgaande.
- Bespreking model 2 “vragen om over na te denken”.
- Opstelling van je verlangen en of je doel in het leven.
-
Een meditatieve tekening met een kleine opstelling (inzet tekening) als afsluiting.
- Je neemt mee naar huis het levenskracht model 4 en het klachten model.
-
Duur ± 2.00 uur

Coach traject 4

- Korte reflectie van het voorafgaande.
- Bespreking van het levenskracht en klachten model 4,
- Opstelling van onze blokkades [fysiek- een persoon- werk- gezondheid- denken- emoties].
- We bespreken samen wat het meest (gewenst) past.
- Je neemt mee naar huis model 3 indicatietest.
- Een adem ontspanningsoefening als afsluiting.
- Duur ± 2 uur.

Coach traject 5

- Korte reflectie van het voorafgaande.
- Bespreking van model 3 indicatietest voor psychologische en fysieke valkuilen.
-
Opstelling binnen het gezin van herkomst. De valkuilen van het gezinssysteem.
- Je neemt mee naar huis model 5 of 6 waar de vraag en de behoefte ligt.
- Visualisatie oefening als afsluiting.
- Duur ± 2 uur.

Coach traject 6

- Korte reflectie van het voorafgaande
- Bespreking van model 5 kern- kwaliteiten en kwadranten of 6 relatie check up.
- Opstelling model 5 kernkwaliteit- valkuil- allergie- uitdaging of opstelling rond de relatie.
- Intuïtief tekenen: We werken jouw coachvraag uit aan de hand van een tekening.
- B
espreking daarvan als afronding.
- Uitnodiging deelname opstelling als representant zie traject behandeling 7
- Duur ± 2½ uur.

Coach traject 7

- Een keer deelnemen als representant/observant in een workshop
- familieopstellingen en vertrouwd raken met de manier van werken.
- Korte evaluatie deelname representant opstelling.
- Uitnodiging deelname als thema inbrenger in een workshop familieopstellingen
- uw eigen opstelling kunnen doen.
- Duur ± 2½ uur

Coach traject 8

- 1 keer deelnemen als thema inbrenger in een workshop familieopstellingen en
- uw eigen opstelling kunnen doen.
- Korte evaluatie deelname eigen inbreng workshop familieopstellingen.
- Afspraak maken voor een eindevaluatie van uw deelname Pit’ coaching traject.
- Duur ± 5½ uur.

Coach traject 9 

- Eindevaluatie gesprek, uw deelname Pit’ coaching traject.
- Verankering van je gewenste situatie (opstelling)
-
Nog even de puntjes op de i zetten en als afronding.
-
Afscheid nemen met een verrassing.
- Duur ± 3uur.

Kosten en praktische zaken  individuele Coaching 2018  
Terug naar boven
individuele Coaching 2016