Individuele opstellingen

PIT' Workshop familieopstellingen 2018

Individuele Familieopstellingen

In een individuele familieopstelling kun je werken aan een persoonlijke vraag. Dit kan uiteraard ook in een groepsworkshop, maar er zijn omstandigheden waarin het werken in een individuele opstelling voor jezelf meer passend is.

Redenen om te kiezen voor een individuele opstelling in plaats van een groepsworkshop kunnen zijn:

Individuele familieopstellingen 2016  Als je alleen voor een persoonlijke vraag komt en geen behoefte hebt om deel te nemen aan opstellingen van anderen

Individuele familieopstellingen 2016  Als het werken in een groep belemmerend werkt, bijvoorbeeld om je vraag naar voren te durven brengen of om via de andere deelnemers inzicht te verkrijgen in jouw vraag

Individuele familieopstellingen 2016  Het beeld dat in een groepsworkshop door representanten neergezet wordt kan mogelijk te indringend beleefd worden. Bij een individuele opstelling kan worden gewerkt met poppetjes of ander materiaal, waarbij het beeld met iets meer afstand tot je komt

Individuele familieopstellingen 2016  Als je zelf meer controle wilt hebben op het tempo en de intensiteit van werken. Hierbij is het ook mogelijk dat jijzelf en, in voorkomende gevallen, de coach in de opstelling plek innemen om te ervaren welke dynamieken er zijn.

Werkwijze

Mijn werk vindt plaats binnen een vertrouwelijke setting. Na de kennismaking en een korte inleiding over familieopstellingen gaan we met elkaar aan het werk. Als begeleider heb ik een leidende ondersteunende rol. Met jouw onderzoek ik wat jouw wezenlijke vraag is en gaan we in een opstelling zichtbaar maken wat zich wil laten zien.

Als we contact maken met de energie van de opstelling krijg je relevante informatie over hoe het met deze personen of dit symbool gesteld is. En wat de onderliggende dynamieken zijn in relatie tot jouw vraag. Met deze informatie wordt gewerkt aan inzicht en worden processen geordend en in beweging gezet. Als begeleider begeleid ik dit proces.

Dit zijn doe-sessies en geen praat-sessies, waarbij jouw patroon, klacht of ziekte wordt opgesteld en aangekeken. Door de inzichten en het direct voelen en ervaren wat je blokkeert, kun je een andere keuze maken en je patroon herzien en doorbreken, waarna je vrijer, levenskrachtiger en gelukkiger in je leven komt te staan.

Overleg

Een individuele familieopstelling kan eenmalig zijn en ook uit meerdere bijeenkomsten bestaan. Overleg vooraf is wenselijk om met elkaar een inschatting te maken van het aantal bijeenkomsten dat nodig zou kunnen zijn om tot een voor jou zinvol proces te komen. Kom stap over de drempel.

Tot ziens in de praktijk voor systemische therapie, 
familieopstellingen en bewustzijnsgroei

Thea Hopmans