Individueel: coaching en therapie

Individueel coaching en Therapie

Holistische therapie bij praktijk Thea Hopmans in Goirle zorgt ervoor dat jij weer kunt genieten van het moment. Als holistisch Systemisch therapeut werk ik met verschillende therapievormen die alle, de mens als geheel benaderen, maar daarin andere accenten leggen. Holistisch betekent: de hele mens beziend. Tijdens de therapie neem ik daarom alles mee wat jou maakt tot wie jij bent als mens.Holistische therapie

Therapie vormen 

De belangrijkste therapievormen die ik gebruik zijn (klik voor meer informatie):

 • energetisch lichaamswerk
 • adem bewustzijn
 • systemisch met kleine opstellingen
 • didactische werkvormen
 • meditatie
 • PRI: als onderdeel
 • innerlijkkind werk

Therapiesessies

Tijdens een sessie bekijk ik welke vorm of welke combinatie van vormen voor die sessie het meest geschikt is. Zo geef ik het kader voor de sessie aan op basis van de door jou ingebrachte inhoud. Hierbij is het wezenlijk dat jij bereid bent je in te spannen en aan de slag te gaan met wat we tijdens jouw sessie tegen komen. Zonder jouw inzet, is groei en verandering niet mogelijk.

De kern en achtergrond van de therapie

Mijn benadering van een therapie en coaching sessies heeft als kern een visie die is gevormd vanuit enkele grote levensvisies - waaronder het boeddhisme, het sjamanisme en systemische en positieve gedrag psychologie waar ik met mijn hele wezen achter sta. De achtergrondkennis die in de therapievormen is verwerkt, komt onder andere voort uit de chakra en energetische- psychologie.

Systemische Holistische coaching methodieken

Als Systemisch holistisch coach werk ik intuïtief en vanuit mijn holistische visie. Ik heb daarbij vanuit mijn achtergrond en opleiding veel verschillende coaching methodieken ter beschikking. De praktijk leert dat ik per cliënt en per sessie kijk naar wat nodig is en vervolgens verschillende elementen van verschillende methodieken inzet.

Voor mij is belangrijk niet vastzitten aan de structuur van een methodiek, terwijl ik die wel benut als basis. Juist bepaalde elementen van verschillende methodieken samenvoegen voor wat nodig is om de sessie voor jou werk en inzichtbaar te maken, is wat ik als holistisch werken beschouw.

Ik zal met je ingaan op wat jouw diepere wens is voor de interactiesituatie. Waar ervaar je een probleem en wat is je onderliggende verlangen? Wat wil je nu echt? Vaak is dat vaag en ‘een gevoel’. Door er dieper op in te gaan, wordt duidelijker waarom je nu een probleem ervaart. Ook maakt het duidelijk in welke richting je de oplossing moet zoeken. Gezamenlijk onderzoeken we dit en kijken we naar de mogelijkheden.

Beter zicht op interacties 

Door deze manier van coachen krijg je inzicht in: 

 • hoe jij je opstelt in de interactie met een ander;
 • hoe en waardoor dat moeizaam kan verlopen;
 • de mogelijkheden om daarmee op een andere manier om te gaan;
 • de keuze hoe jij de relatie met de ander wilt invullen. 

Met deze inzichten krijg je vervolgens de vrijheid om op een, voor jou, werkbare en prettige manier met jouw coachingsvraag-situatie om te gaan.

Heb je moeite in de omgang met sommige mensen in je omgeving en wil je dat graag anders ervaren, maak dan een afspraak met me. Dan kijken we samen verder.

Ik wil graag meer weten of een afspraak maken