Afscheid nemen - Rouw en Verlies

Begeleiding naderend afscheid

Heb jij er wel eens aan gedacht om afscheid bespreekbaar te maken?

Een aanstaand overlijden en verlies is verdrietig, maar zolang de tijd er nog is, is er ook de kans om het er samen nog over te hebben. Dit is niet altijd makkelijk, maar veel mensen vinden het uiteindelijk toch fijn als ze deze drempel hebben genomen. 

Als begeleider (Psycho-Therapeut en Coach) help ik je graag om dit gesprek aan te gaan.

Rouw en Verlies bij:

Overlijden        Echtscheiding
Dementie         Gezondheid
Werk                Altzheimer
Ontslag            Faillissement
Fysieke            Beperkingen

 
 

De vijf Rouwverwerking Fases


Praktijk voor rouwverwerking en verlies Goirle Thea HopmansOmdat geen mens hetzelfde is, rouwt ook geen mens op dezelfde manier. Toch zijn er wel fases vast te stellen die (vrijwel) iedereen die rouwt, doorloopt. Deze fases zijn voor lang niet iedereen even intensief en ook de tijd die iemand doorbrengt in een van de fases, verschilt van persoon tot persoon. Vaststellen in welke rouwfase iemand (jijzelf?) zit, geeft dan ook geen indicatie voor de tijdsduur die het rouwproces nog zal innemen: de duur van verschillende fases van rouwverwerking varieert soms enorm.

De vijf verschillende rouwfases zijn omschreven door psychiater Elisabeth Kübler-Ross. Hoewel zij deze fases in een bepaalde volgorde omschrijft, hoeft deze volgorde niet strikt gevolgd te worden. Denk dus niet dat je abnormaal bent wanneer je merkt dat deze volgorde niet voor jou geldt. Rouw is te allen tijde een individueel proces

1e Rouwverwerking Fases - Ontkenning 

De eerste fase van het rouwproces is ontkenning: een algemeen afweermechanisme van ons brein. De waarheid is te erg om te bevatten, dus ontkennen we deze geheel of gedeeltelijk. Waardoor wat er is gebeurd niet waar is voor diegene die achter blijft. Op deze manier probeert hij of zij de waarheid in kleine doses tot zich te nemen en op die manier hopelijk makkelijker te verwerken.

2e Rouwverwerking Fases - Boosheid

Rouwverwerking is méér dan intens verdrietig zijn. Juist bij rouwenden zie je vaak boosheid, boosheid op het lot, de artsen, God, de omgeving… Dit lijkt soms misschien wat vergezocht, maar in feite is het een verdedigingsmechanisme, om de eigen pijn niet te hoeven voelen. Door zich met boosheid bezig te houden gaat men het gevoel van verlies en verdriet uit de weg.

3e Rouwverwerking Fases - Het gevecht aangaan 

Veel mensen proberen om hun verlies te verwerken door het gevecht aan te gaan of door zichzelf doelen op te leggen. Het is in deze fase van rouwverwerking dat mensen marathons gaan lopen tegen bepaalde ziektes, een wereldreis maken of vanaf nu echt stoppen met roken. Wanneer het gevecht het proces heeft doorlopen komt er ruimte voor rouwverwerking waar het echt om gaat.

4e Rouwverwerking Fases - Depressie

Wanneer nabestaanden gaandeweg tot de ontdekking komen dat ontkennen, boos worden en/of het gevecht aangaan niet helpen om het verlies te verwerken, volgt vaak de depressieve fase. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door de machteloosheid die je als rouwende voelt: er is niets, maar dan ook niets, wat je aan het gebeurde kunt veranderen. Vaak sluit men zich dan ook af voor het contact met anderen, sommigen vinden een uitweg in drank, slaapmiddelen, drugsgebruik of wil de dode achterna.

5e Rouwverwerking Fases - Aanvaarding  

Hoeveel verdriet en pijn je als nabestaande ook hebt, er komt een dag dat je gaat proberen om het verlies een plaatsje te geven. Dit betekent níet dat je iemand dan niet meer mist of dat je probeert om de overledene te vergeten. Het is begrijpelijk dat deze fase lang kan duren, Men probeert het leven weer op te pakken, bestaande contacten aan te halen, weer wat meer te ondernemen en nieuwe contacten aan te gaan. Je gaat langzaam je leven inrichten zonder de geliefde.