Afscheid nemen- Verlies en Rouw

Praktijk voor rouw en verlies in Goirle Thea Hopmans  Workshop vrijdag 1 en zaterdag 2 februari 2019

Vrijdagavond: ontvangst 19:30 uur
aanvang 19:45 tot 22:00 uur

Zaterdag: ontvangst 09:30 uur aanvang 09:45
12:30 tot 13:30 uur lunch,
vervolg: 13:30 en afsluiting 16:30 uur 
Inclusief:
koffie, thee, fris, iets lekkers en een lunch

Kosten (vraagsteller) deelname voor beide dagen zijn € 95:00. 
Kosten (vraagsteller) voor partners met één opstelling €125:00
Kosten (vraagsteller) voor partners met twee opstellingen €160:00
Kosten (representant) deelname voor beide dagen zijn € 55:00.
Kosten (representant) deelname vrijdagavond is € 25:00
Kosten (representant) deelname zaterdag is € 40:00 

Graag contant te voldoen op de dag zelf.
of via betaalverzoek.

Locatie: Frankische Driehoek 3, Goirle 5052 BL
Wijkcentrum De Deel te Goirle

Wil je meer weten of jezelf opgeven, of weet je nog iemand die graag wil deelnemen, neem dan contact met mij op. Mailen en deze mail doorsturen mag ook. Graag tot vrijdagavond 1 en zaterdag 2 februari.

Ik nodig je uit om in te schrijven

Praktijk voor rouw en verlies in Goirle Thea Hopmans

 

Workshop - Opstelling: Afscheid nemen, rouw en verlies


Thema ‘Afscheid- Verlies en Rouw'

Vrijdagavond 1 en zaterdag 2 februari geef ik opnieuw een workshop familieopstellingen met specifiek aandacht voor systemisch kijken met als thema bij afscheid nemen, verlies en rouw. Ik nodig je bij dezen van harte uit om te komen!

Je kunt kennismaken met familieopstellingen en/of een eigen (levens)vraag of -thema onderzoeken. Bijvoorbeeld iets wat steeds weer terugkomt, maar waar je op andere manieren nog geen antwoord op hebt kunnen krijgen of vinden.

Workshop-Opstelling Afscheid- Verlies en Rouw in Goirle

Daarnaast hebben we aandacht voor het thema ‘Afscheid- Verlies en Rouw’.

Na een groot verlies rouwen we. We verwerken het verlies. Verlies van een partner door overlijden of een scheiding, verlies van een kind, van ouders of een andere dierbare, verlies van gezondheid door een ziekte, van een baan of van de hoop op een kind. We kunnen in ons leven veel verliezen. Verlies is iets ingrijpends waar tijd voor nodig is om het te verwerken.  

Met een opstelling krijgen we inzich in ons eigen rouw proces welke dynamieken werkzaam zijn en welke fase van afscheid we nog moeten doorlopen. 

Het geef je antwoord op het enorme gemis wat je zo diep in je wezen raakt?
Hoe kun je je hart weer opnieuw openen voor het leven? Het leren aannemen, aanvaarden van je gemis is een vaak moeizaam proces. Niet beleefde, niet genomen rouw belemmert je ontwikkeling en het gebruikmaken van je eigen kracht, je eigen potentieel en het vermogen tot hechting en liefde.

Je kunt ook denken aan het opstellen van het leven en/of de dood, je ziel, je relatie, of je traumadeel en je gezonde deel, of aan een ‘afscheids’ opstelling. Het zet iets in jou in beweging.

De spirituele dimensie

In de opstelling is een rouwproces niet enkel een emotioneel gebeuren. De verbinding van jouw ziel met dat wat je loslaat, de zingeving en het aanvaarding proces. Dit aspect wordt in de opstelling eveneens benaderd.

In deze workshop is er aandacht voor het verhaal van de deelnemers. We kijken naar de verschillende verliezen en gaan in op de manier waarop je hiermee om kunt gaan. Er wordt aandacht besteed aan wat helpend voor je kan zijn en waar jouw behoeftes liggen. Je krijgt handvatten om te onderzoeken wat je nodig hebt om je leven opnieuw vorm te geven in verbinding met wat geweest is.

Uiteraard kun je je ook aanmelden als representant om te ervaren wat een opstelling is en wat dat met je doet. Ik vertel kort iets over de essentie van familieopstellingen en over systemische mogelijkheden bij verlies en rouw, geef inleidende oefeningen, waarna we met een grote opstelling werken.

Er kunnen ongeveer vier of vijf mensen werken aan een eigen vraag of thema.
De groep zal uit minimaal 4 en maximaal 14 personen bestaan

Doelgroep:

Uiteraard mensen met een vraag rond afscheid, verlies en rouw.  Professionals in de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld coach, SPV, vak-therapeut, psycholoog, trainer-mindfulness, therapeut systemisch werken. Heb je twijfels of je tot de doelgroep behoort, neem dan gerust even contact op Tel: 06 2520 2048

Links van u vind je praktische informatie