Afscheid nemen- Verlies en Rouw met opstellingen

Praktijk voor rouw en verlies in Goirle Thea Hopmans  Workshop 

Zaterdag:                    30-november 2019
ontvangst:                  12:00 uur Lunch
aanvang workshop:   13:00 tot 17:00 uur

Wil je meer weten of jezelf opgeven, of weet je nog iemand die graag wil deelnemen, neem dan contact met mij op. Mailen en deze mail doorsturen mag ook. Graag tot zaterdag 30 november.  

Ik nodig je uit om in te schrijven

Praktijk voor rouw en verlies in Goirle Thea Hopmans


om meer te weten.

 

“Rouw en Verlies bij kanker & gezondheid”

WORKSHOP

Datum/Tijd
Date(s) - 26/10/2019
12:00 - 17:00 uur

Wat houdt de workshop in?

De diagnose kanker (of andere levensbedreigende diagnoses), is een zeer ingrijpende levensgebeurtenis die tot diep in de ziel binnendringt en het leven uit balans trekt. Als we vanuit een verlies- en rouwperspectief kijken naar de impact die kanker, (of een ander levensbedreigende ziekte) heeft op iemands leven zou je kunnen zeggen: het is een kwestie van dóórleven en overléven. In deze ervaringsgerichte workshop behandelen we het Duale Procesmodel bij rouw en het model van de Splitsing van de Ziel naar de beleving van kanker (of een ander levensbedreigende ziekte). Ook staan we stil bij onze eigen copingstijlen in het omgaan met ingrijpende verliezen.

Jouw verliesverhaal kleurt immers op een bepaalde manier ook jouw stijl van hoe je ermee omgaat. Zicht hierop leert je hoe je goed kunt afstemmen op de vragen en behoeften van jezelf en de ander.

Deze workshop reikt je handvatten om direct toe te passen voor jezelf en of in je werk als coach bij kanker.

Workshop wordt verzorgd door Thea Hopmans

Thea is rouw- en verliestherapeut en trainer bij het omgaan met Verlies. Ze heeft haar eigen praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding. Hier ondersteunt ze vooral de ouder/s, jongeren en gezinnen. Tevens is ze als docent verbonden aan het college ‘Feel-Healthy psychologie en werkt ze als Systeemtherapeut met opstellingen.

Binnen het brede thema van verlies ligt haar expertise vooral op het gebied van verlies van gezondheid, psychosociale ondersteuning en rouw na overlijden.

Locatie en Lunch

Ik verzorg een toepasselijk 12:00 uurtje inclusief een drankje. Uiteraard is er ook een vegetarische versie voor de liefhebbers. We horen het graag vooraf als we rekening moeten houden met een allergie.

De lunch is op mijn kosten, de gezelligheid is voor u eigen rekening.

Locatie: Plaats, Goirle 10 min. van Tilburg, bij inschrijving en betaling ontvangt u een vragenformulier en tevens wordt het adres bekend gemaakt met verdere informatie.

Minimale deelnemers:                   8 personen
Maxcimale deelnemers: 16 personen
Lunch: 12:00 uur
Aanvang workshop 13:00 tot 17:00 uur
Kosten: € 95,- excl. btw
Adres Klooster Nieuwkerk te Goirle     
Parkeren: ruimte voldoende Gratis
Voor alle geïnteresseerden: Inschrijven

Bij Thea Hopmans

Zaterdag 26 oktober 2019

 

 

 


Thema ‘Afscheid- Verlies en Rouw'

Vrijdagavond 1 en zaterdag 2 februari geef ik opnieuw een workshop familieopstellingen met specifiek aandacht voor systemisch kijken met als thema bij afscheid nemen, verlies en rouw. Ik nodig je bij dezen van harte uit om te komen!

Je kunt kennismaken met familieopstellingen en/of een eigen (levens)vraag of -thema onderzoeken. Bijvoorbeeld iets wat steeds weer terugkomt, maar waar je op andere manieren nog geen antwoord op hebt kunnen krijgen of vinden.

Workshop-Opstelling Afscheid- Verlies en Rouw in Goirle

Daarnaast hebben we aandacht voor het thema ‘Afscheid- Verlies en Rouw’.

Na een groot verlies rouwen we. We verwerken het verlies. Verlies van een partner door overlijden of een scheiding, verlies van een kind, van ouders of een andere dierbare, verlies van gezondheid door een ziekte, van een baan of van de hoop op een kind. We kunnen in ons leven veel verliezen. Verlies is iets ingrijpends waar tijd voor nodig is om het te verwerken.  

Met een opstelling krijgen we inzich in ons eigen rouw proces welke dynamieken werkzaam zijn en welke fase van afscheid we nog moeten doorlopen. 

Het geef je antwoord op het enorme gemis wat je zo diep in je wezen raakt?
Hoe kun je je hart weer opnieuw openen voor het leven? Het leren aannemen, aanvaarden van je gemis is een vaak moeizaam proces. Niet beleefde, niet genomen rouw belemmert je ontwikkeling en het gebruikmaken van je eigen kracht, je eigen potentieel en het vermogen tot hechting en liefde.

Je kunt ook denken aan het opstellen van het leven en/of de dood, je ziel, je relatie, of je traumadeel en je gezonde deel, of aan een ‘afscheids’ opstelling. Het zet iets in jou in beweging.

De spirituele dimensie

In de opstelling is een rouwproces niet enkel een emotioneel gebeuren. De verbinding van jouw ziel met dat wat je loslaat, de zingeving en het aanvaarding proces. Dit aspect wordt in de opstelling eveneens benaderd.

In deze workshop is er aandacht voor het verhaal van de deelnemers. We kijken naar de verschillende verliezen en gaan in op de manier waarop je hiermee om kunt gaan. Er wordt aandacht besteed aan wat helpend voor je kan zijn en waar jouw behoeftes liggen. Je krijgt handvatten om te onderzoeken wat je nodig hebt om je leven opnieuw vorm te geven in verbinding met wat geweest is.

Uiteraard kun je je ook aanmelden als representant om te ervaren wat een opstelling is en wat dat met je doet. Ik vertel kort iets over de essentie van familieopstellingen en over systemische mogelijkheden bij verlies en rouw, geef inleidende oefeningen, waarna we met een grote opstelling werken.

Er kunnen ongeveer vier of vijf mensen werken aan een eigen vraag of thema.
De groep zal uit minimaal 4 en maximaal 14 personen bestaan

Doelgroep:

Uiteraard mensen met een vraag rond afscheid, verlies en rouw.  Professionals in de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld coach, SPV, vak-therapeut, psycholoog, trainer-mindfulness, therapeut systemisch werken. Heb je twijfels of je tot de doelgroep behoort, neem dan gerust even contact op Tel: 06 2520 2048

Links van u vind je praktische informatie