Welkom op de site van Pit’ Thea Hopmans.

Specialisaties

- Angsten
- Depressie, somberheid
- Klachten n.a.v. een traumatische
  gebeurtenis/PTSS
- Rouw en verlies
- Overbelasting en burn-out
- Lichamelijke klachten gerelateerd aan
  spanning/psychisch functioneren
- Dwangklachten
- Problemen in vriendschappen
- Problemen met het ouder worden
- Onzekerheid, negatief zelfbeeld

Behandelingen 

- Cognitieve gedragstherapie
- Systemische psychologie
- Familie en thema opstellingen
- Psycho energetische therapie
- Autogene mindfulness
- E-Health
- College 'Feel-Healthy' Psychologie
- Rouw en Verlies
- Individueel coachen
- Training: innerlijk kind werk

  Nieuws Thea Hopmans

Contactformulier


Alle velden met zijn verplicht.

 

Psycho-Energetische Therapie

Wat is dat?

In de psycho-energetische therapie combineer ik mijn achtergrond als psychotherapeut met lichaamsgericht werken, mijn intuïtieve kwaliteiten en het werken met energie. Op die manier sla ik een brug tussen reguliere en complementaire zorg. Psycho-energetische therapie gaat uit van een holistische visie op mensen. Dat betekent dat ik werk vanuit het idee dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden. Zo kan een fysieke klacht voortkomen uit een onderdrukte emotie, of kunnen sombere gevoelens worden gevoed door negatieve gedachten en overtuigingen. In de therapie besteden we daarom aandacht aan al deze aspecten. Ik behandel niet de klacht, maar de persoon.

Energie is de fundamentele bouwstof van het universum.

In feite is alles om ons heen een uitdrukking van energie. Dat geldt ook voor ons als mensen. Ons fysieke lichaam is op het meest wezenlijke niveau niets anders dan energie die zich manifesteert als materie. Daarnaast hebben we een energetisch lichaam, de meeste mensen kennen dit als het aura. Door allerlei oorzaken kunnen er blokkades ontstaan in ons energiesysteem. Wanneer de energie niet meer soepel kan stromen, kunnen er allerlei klachten ontstaan. Denk maar aan een rivier waarin het water soepel en glad kan stromen.

Wanneer je een steen in de rivier legt

zoekt het water daar een weg omheen en ontstaan er rimpels en golven in het water. Zowel aan de oppervlakte, als dieper onder water verandert de stroom van de rivier. Zo is het ook in ons mensen. Door blokkades kunnen klachten ontstaan op bewust niveau, aan de oppervlakte. Maar evengoed ontstaan er blokkades op onbewust niveau, onder de oppervlakte. Door af te stemmen op jouw energie halen we de bewuste én de onbewuste blokkades naar boven. We pakken je klachten daarmee aan bij de oorzaak, waardoor je vaak al snel een positief effect zult merken. Hoe een sessie er concreet uitziet verschilt per situatie. Afhankelijk van jouw vraag en jouw situatie zet ik verschillende behandelmethoden in.

Inzicht    Balans    Contact    Oefeningen   Opstelling  

-Via inzicht gevende gesprekken krijg je meer helderheid over de patronen waar je in zit en de diepere oorzaken hierachter.

-Ik meet uit of er sprake is van disbalans in je energiesysteem, en waar nodig herstel ik de balans waardoor de energie weer soepel kan stromen.

-Ik help je om weer contact met je lijf te maken, om te voelen welke emoties daar vast zitten en wat die je nog willen vertellen. Wanneer je een situatie meemaakt die heftige emoties oproept, lukt het vaak niet om op dat moment alle emoties te voelen die er zijn. Deze emoties worden dan als het ware geparkeerd en ergens in je lijf opgeslagen. Door deze emoties alsnog volledig te voelen en toe te laten kan de energie weer gaan stromen en worden blokkades opgeheven. Ik help je hierbij door je te laten voelen waar in je lijf de emoties vastzitten en door je de veiligheid te bieden die nodig is om alsnog de emoties volledig toe te laten.

-Ik leer je oefeningen die je helpen om in contact te blijven met je eigen lijf en om je energiesysteem in balans te houden. Ik leer je hoe je kunt voorkomen dat je overbelast raakt door energieën die je van andere mensen oppikt en hoe je je energiesysteem "schoon" kunt maken wanneer dit toch is gebeurd.

-Ik kijk samen met je welke overtuigingen jij hebt over jezelf en jouw leven, en wat voor invloed die op je hebben. Waar nodig werken we eraan om beperkende overtuigingen te transformeren.

-We onderzoeken hoe je contact maakt, met jezelf en met de mensen om je heen. Ik geef je inzicht in wat jij doet in het contact en wat het effect daarvan is. Samen onderzoeken we welke alternatieven er zijn om je mogelijkheden uit te breiden. Je hoeft niets af te leren, want er is niets mis met je. Maar wellicht wordt je leven een stukje aangenamer wanneer je er iets nieuws bij leert.

Tijdens iedere sessie kun je rekenen op een zorgvuldige, deskundige en professionele begeleiding, in een sfeer waarin veiligheid, respect en oprecht contact de basis vormen.

Voor wie?

Psycho-energetische therapie kan helpen bij allerlei soorten klachten. Denk bijvoorbeeld aan:

-leren omgaan met hoog gevoeligheid, HSP
-herstellen van een burn-out, of voorkomen dat het zover komt
-verwerken van traumatische gebeurtenissen
-meer balans ervaren tussen voelen en denken
-gevoelens van onveiligheid, problemen in de hechting
-moeite met het aangaan of onderhouden van relaties
-problemen met concentratie en impulsiviteit
-vermoeidheid, overprikkeling
-gevoelens van angst of somberheid
-onbegrepen lichamelijke klachten

Open mind

Psycho-energetische therapie is in principe geschikt voor iedereen. Het is niet nodig dat je ergens in "gelooft". Zolang je een open mind hebt en nieuwsgierig bent naar wat het je kan brengen, is dat genoeg om aan de slag te gaan. Mijn ervaring is dat mensen die van tevoren sceptisch zijn, achteraf aangeven dat ze aangenaam verrast zijn over de werkwijze en het effect van de therapie. Mensen die in het reguliere circuit vastlopen geven vaak aan dat ze de psycho-energetische therapie een verademing vinden. Ik werk niet vanuit hokjes, vakjes en protocollen maar stem precies af op de cliënt op dat moment. Daardoor voelen mensen zich gezien en gehoord, en ontvangen ze precies de behandeling die ze op dat moment nodig hebben. Omdat we direct naar de oorzaak gaan en niet alleen de symptomen bestrijden, merk je vaak al snel positieve resultaten.

Ben je benieuwd of ik wat voor jou kan betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact met me op.

Workshop Opstelling Moodboard & Visionboard

  Kosten - Tarieven: 

 Sessie volwassenen, ongeveer 75 tot 90 min:                            € 75,-
 Sessie ouder, kind (12 jaar en ouder), ongeveer 60 min:            € 55,-

Afspraakmaken

Voor het maken van een afspraak kun je me bellen of contact opnemen via het contactformulier.

Wanneer ik bezig ben met een sessie kan ik de telefoon niet opnemen. Spreek in dat geval gerust de voicemail in, dan bel ik je terug. Ook wanneer je je afvraagt of psycho-energetische therapie voor jou een goede optie is mag je me altijd bellen. We bekijken dan samen wat jouw vraag is, en wat ik voor je zou kunnen beteken.
Met vriendelijke groet Thea Hopmans