Holistische Benadering

Holistisch mensbeeld

We zijn als mens niet alleen een individu met een 'apparaat' dat lichaam heet. We zijn mens, in onze totaliteit, met onze gevoelens, gedachten, overtuigingen, onzekerheden, emoties, talenten en gebreken, met ons lichaam, onze geest en onze ziel, met ons verleden en onze toekomst en met wat we zijn nu, op dit moment.

Holistische heling

Dit alles speelt ook mee als er heling nodig is: je wilt niet alleen je lichaam helen, niet alleen je geest, niet alleen je gevoel, maar het liefst alles, tegelijk. De sleutel tot heling van al die delen ligt in jezelf, in je hart. Die sleutel kan niemand anders je geven, maar het is moeilijk die sleutel zelf te vinden. Bij die zoektocht is een therapeut of coach zeer welkom.

Therapie? of Coaching?

Het verschil tussen therapie en coaching is relationeel:

• Als je problemen in jezelf ervaart, zoek je therapie.
• Als je problemen tussen jezelf en een ander of anderen ervaart, zoek je coaching. Wel  is het zo dat problemen tussen jou en anderen vaak hun oorsprong vinden in aspecten die je in jezelf lastig vindt. Daarvoor kan dan therapie nodig zijn.

Heb je hier vragen over?

Meld je aan via het contact formulier,
via het 06 2520 2048 nummer of
mail naar info@theahopmans.nl

Afspraak maken: Voel je welkom

De begeleidings gesprekken vinden plaats in mijn praktijk in Goirle. Als je het prettig vindt, kan ik ook bij jou of jullie thuis komen.

Ik werk met volwassenen en jongeren. Dit kan zowel individueel als in gezins- of groepsverband.

We beginnen altijd met een kennismakings-/intakegesprek. In dit gesprek kijken we wat jouw begeleidingsvraag is, of het klikt tussen ons en of we allebei de indruk hebben dat ik jou kan ondersteunen bij je proces.

Daarna kunnen we een afspraak maken voor een vervolggesprek. Ik werk met verschillende methodieken, waardoor ik aan kan sluiten bij jouw verhaal en jouw begeleidingsvraag. Dit stemmen we samen af.
Tel: 06 2520 2048

Rouw en Verlies Thea Hopmans

 

Holistisch: Coaching en Therapie

In  de  praktijk 

Achter elk psychisch lijden schuilt een mens met een persoonlijk verhaal.


 Holistische werkwijze en benadering 

Holos betekent "heelheid". Holistische therapie kenmerkt zich door de focus op het totaalbeeld van de mens. Vanuit de gedachte dat alles energie is, is holistische therapie en coaching gericht op het waarnemen van de energie. Hoe en waar stroomt deze (niet)?

Daarbij onderscheidt holistische therapie de volgende lagen: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel, die onderling met elkaar verbonden zijn. In essentie is het simpel. Daar waar een blokkade zit, heeft de energie weer in beweging te komen.

Om daar te komen, kijken we naar alles wat daarbij in de weg zit. De antwoorden en oplossingen liggen in jouzelf; alleen JIJ kunt ze daar ontsluiten. Ik ondersteun je graag en met liefde in die zoektocht, maar ik kan het resultaat niet voor jou creëren.

Therapie en Coaching: Groeien, Bewust- Zijn en Ervaren

• te luisteren naar wat je zegt en hoe je het zegt
• te kijken naar de signalen van je lichaam.
• waar nodig met je mee te bewegen en mee te voelen.
• maar tevens je spiegels voor te houden en je te confronteren.
• af te stemmen op de energie die je uitzendt.
• je vragen te stellen.
• jouw inzicht geven in systeem-therapie en coaching, via opstellingen.
• je uitleg en oefeningen te geven die diepere verlangens en wensen naar boven halen.
• je te wijzen op nieuwe en andere mogelijkheden.

Door op deze manier de ruimte voor jouzelf inzichtelijk te maken, werk je uiteindelijk zelf naar je eigen antwoorden toe. Alleen mét jouw actieve inzet is de kans groot dat je gaat ervaren dat de liefde voor jezelf is gegroeid en dat je meer rust, voldoening, vreugde en geluk vindt in je dagelijkse leven. Op de pagina Holistische Systemische therapie en Holistische Systemische coaching lees je meer over de werkvormen die ik tijdens mijn begeleiding inzet. 

Ik wil u daarbij graag van dienst zijn: gelijkwaardig, kompetent en menselijk, doelgericht maar vooral toegespitst op uw eigen persoonlijk verhaal.

Zoek jij therapie of coaching, neem dan contact met me op. Ik ben er graag voor je.

  Ik wil graag meer weten of een afspraak maken   


Holistisch en Systemisch Coachen

'Systeem' is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn, maar ook maatschappelijke positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen 'het systeem'.

Een belangrijk doel van systemisch holistisch coaching is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar 'systeem' en de samenhang met de aanmeldklacht. Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken waar zitten de overeenkomsten en tegenstellingen en wat kun je daarvan leren en toepassen in de huidige situatie? Zodat je uiteindelijk niet meer de problemen, maar juist de mogelijkheden en winst van de interactie of situatie ervaart.

Een systeemcoach houdt vaak meer rekening met het feit dat anderen (bewust en onbewust) ook invloed uitoefenen op 'de problematiek'.

Systemische Holistische coaching methodieken 

Als Systemisch holistisch coach werk ik intuïtief en vanuit mijn holistische visie. Ik heb daarbij vanuit mijn achtergrond en opleiding veel verschillende coaching methodieken ter beschikking. De praktijk leert dat ik per cliënt en per sessie kijk naar wat nodig is en vervolgens verschillende elementen van verschillende methodieken inzet.

Zo werken lijkt op het eerste oog misschien ongestructureerd, maar voor mij is de essentie van holistisch werken: niet vastzitten aan de structuur van een methodiek, terwijl ik die wel benut als basis. Juist bepaalde elementen van verschillende methodieken samenvoegen voor wat nodig is om de sessie voor jou werkbaar te maken, is wat ik als holistisch werken beschouw.

Ik zal met je ingaan op wat jouw diepere wens is voor de interactiesituatie. Waar ervaar je een probleem en wat is je onderliggende verlangen? Wat wil je nu echt? Vaak is dat vaag en ‘een gevoel’. Door er dieper op in te gaan, wordt duidelijker waarom je nu een probleem ervaart. Ook maakt het duidelijk in welke richting je de oplossing moet zoeken. Gezamenlijk onderzoeken we dit en kijken we naar de mogelijkheden.


Beter zicht op interacties

Door deze manier van coachen krijg je inzicht in:

 • hoe jij je opstelt in de interactie met een ander;
 • hoe en waardoor dat moeizaam kan verlopen;
 • de mogelijkheden om daarmee op een andere manier om te gaan;
 • de keuze hoe jij de relatie met de ander wilt invullen.
Met deze inzichten krijg je vervolgens de vrijheid om op een, voor jou, werkbare en prettige manier met jouw coachingsvraag-situatie om te gaan.

Heb je moeite in de omgang met sommige mensen in je omgeving en wil je dat graag
anders ervaren, maak dan een afspraak met me. Dan kijken we samen verder.

Ik wil graag meer weten of een afspraak maken

 Holistische Systemische Therapie in Goirle  

Holistische therapie bij praktijk Thea Hopmans in Goirle zorgt ervoor dat jij weer kunt genieten van het moment. Als holistisch  Systemisch therapeut werk ik met verschillende therapievormen die alle, de mens als geheel benaderen, maar daarin andere accenten leggen. Holistisch betekent: de hele mens beziend. Tijdens de therapie neem ik daarom alles mee wat  jou maakt tot wie jij bent als mens.

Therapievormen

De belangrijkste therapievormen die ik gebruik zijn (klik voor meer informatie):

 • energetisch lichaamswerk
 • adem bewustzijn
 • systemisch met kleine opstellingen
 • didactische werkvormen
 • meditatie
 • PRI: als onderdeel
 • innerlijkkind werk

Therapie sessie

Tijdens een sessie bekijk ik welke vorm of welke combinatie van vormen voor die sessie het meest geschikt is. Zo geef ik het kader voor de sessie aan op basis van de door jou ingebrachte inhoud. Hierbij is het wezenlijk dat jij bereid bent je in te spannen en aan de slag te gaan met wat we tijdens jouw sessie tegen komen. Zonder jouw inzet, is groei en verandering niet mogelijk.Therapie sessies

De kern en achtergrond van de therapie 

Mijn benadering van een therapiesessie heeft als kern een visie die is gevormd vanuit enkele grote levensvisies - waaronder het boeddhisme, het sjamanisme en systemische en positieve gedrag psychologie waar ik met mijn hele wezen achter sta. De achtergrondkennis die in de therapievormen is verwerkt, komt onder andere voort uit de chakra en energetische- psychologie.


See the source image Liefde voor jezelf

Een essentieel onderdeel van deze therapievormen is kijken naar jezelf en jezelf omarmen: de liefde voor jezelf. Van jezelf houden vinden de meesten van ons erg moeilijk. En toch is juist dát wat je nodig hebt om je levenspad met plezier en voldoening, en met ruimte voor jezelf én anderen te lopen.

Vanuit je schaduw naar het licht

Jezelf liefhebben is een levenslange zoektocht. Iedereen is geneigd bepaalde delen, 'schaduwkanten', van zichzelf af te wijzen, te onderdrukken of zelfs te verachten. Maar juist doordat je die delen van jezelf niet wilt zien, blijven ze zich melden zoals ze zijn: vervelend, 'slecht’, lastig.    

Wijs je je schaduwkanten op voorhand af, dan zul je ze nooit kunnen veranderen en heling kunnen bieden. Juist in het omarmen en in het welkom heten en dus in het liefhebben van al je delen, zit de verander- en groeimogelijkheid. Door er wél naar te kijken met je eigen ‘innerlijke licht’ kun je ze zien voor wat ze zijn, voor wat ze willen zeggen. Pas dan kun je kiezen hoe je er in de toekomst mee wilt omgaan. 

Zoek je ondersteuning bij het liefhebben van jezelf, bij het holistisch omgaan met jezelf, dan bied ik je die graag.

Ik wil graag meer weten of een afspraak maken

bbbb