Workshop Familieopstellingen

 
  Donderdag-middag

 

Data & Tijd: 13.45 tot 16.00 uur
Inlooptijd 13.30 uur

Donderdag- middag

10 oktober     2019
31 oktober     2019
28 november  2019
19 december  2019
16 januari       2020
20 februari     2020

Opstellingswerk:
een  persoonlijke ontwikkeling.


Hier word nog aan gewerkt

 

Holistisch Systemisch Coachen

  Creëer je eigen oplossing

'Systeem' is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn, maar ook maatschappelijke positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen 'het systeem'.

Een belangrijk doel van systemisch holistisch coaching is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar 'systeem' en de samenhang met de aanmeldklacht. Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken waar zitten de overeenkomsten en tegenstellingen en wat kun je daarvan leren en toepassen in de huidige situatie? Zodat je uiteindelijk niet meer de problemen, maar juist de mogelijkheden en winst van de interactie of situatie ervaart.

Een systeemcoach houdt vaak meer rekening met het feit dat anderen (bewust en onbewust) ook invloed uitoefenen op 'de problematiek'.

Systemische Holistische coaching methodieken

Als Systemisch holistisch coach werk ik intuïtief en vanuit mijn holistische visie. Ik heb daarbij vanuit mijn achtergrond en opleiding veel verschillende coaching methodieken ter beschikking. De praktijk leert dat ik per cliënt en per sessie kijk naar wat nodig is en vervolgens verschillende elementen van verschillende methodieken inzet.

Voor mij is belangrijk niet vastzitten aan de structuur van een methodiek, terwijl ik die wel benut als basis. Juist bepaalde elementen van verschillende methodieken samenvoegen voor wat nodig is om de sessie voor jou werk en inzichtbaar te maken, is wat ik als holistisch werken beschouw.

Ik zal met je ingaan op wat jouw diepere wens is voor de interactiesituatie. Waar ervaar je een probleem en wat is je onderliggende verlangen? Wat wil je nu echt? Vaak is dat vaag en ‘een gevoel’. Door er dieper op in te gaan, wordt duidelijker waarom je nu een probleem ervaart. Ook maakt het duidelijk in welke richting je de oplossing moet zoeken. Gezamenlijk onderzoeken we dit en kijken we naar de mogelijkheden.

Beter zicht op interacties 

Door deze manier van coachen krijg je inzicht in: 

  • hoe jij je opstelt in de interactie met een ander;
  • hoe en waardoor dat moeizaam kan verlopen;
  • de mogelijkheden om daarmee op een andere manier om te gaan;
  • de keuze hoe jij de relatie met de ander wilt invullen. 
Met deze inzichten krijg je vervolgens de vrijheid om op een, voor jou, werkbare en prettige manier met jouw coachingsvraag-situatie om te gaan.

Heb je moeite in de omgang met sommige mensen in je omgeving en wil je dat graag anders ervaren, maak dan een afspraak met me. Dan kijken we samen verder.

Ik wil graag meer weten of een afspraak maken

Het eerste gesprek is bedoeld als kennismaking, deze kennismaking is gratis. Indien wij naar aanleiding van dit gesprek besluiten om verder te gaan, spreken we in eerste instantie af voor een sessie. Na deze sessie maken we indien nodig afspraken voor vervolgsessies.