Innerlijk Kind Therapie


Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd.Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het "gewonde kind-deel", te ontdekken en te verwerken.

Tijdens de zoektocht naar de gezondheid van deze kind-delen wordt een sfeer van veiligheid, acceptatie en steun gecreƫerd, waardoor er vanuit het innerlijke kind weer ruimte en vertrouwen is om te helen.

Innerlijk kind-werk is een ervaringsgerichte therapie die gebruikmaakt van vijf natuurgerichte principes. Die zijn erop gericht om het zelfhelende vermogen van lichaam en geest zo goed mogelijk aan te spreken.

Informatie aanvragen


Alle velden met zijn verplicht.

 

Innerlijk- Kind Werk

                                

Waarom zou iemand voor innerlijk kindwerk                     Het begrip 'innerlijk- kind' 
kindwerk kiezen?  Uitgangspunt:                                     staat voor ervaringen in ons jonge leven die een 
Hieronder volgt eerst wat maakt dat iemand voor           diepe indruk op ons hebben achtergelaten. B.v.
Innerlijkkind werk zou kunnen kiezen, wat het uit-           de ervaring van liefde en aandacht, maar ook
gangspunt is en, niet onbelangrijk, wat het dan               sterke emoties en kwetsende ervaringen, zoals
oplevert. Als volwassene LEES MEER                                 woede, verlating of onrecht. LEES MEER                                                                                     

                                               

Het pure natuurlijke kind staat voor ons                               Het gekwetste kind ontstaat in de loop van de
allereerste, alles voelende en begaafde                            eerste levensjaren. Soms al heel vroeg in het      
wezentje. Diep in onze kern zit nog altijd                           levensproces raken wij onvermijdelijk weleens
dat begaafde onaangepaste kindje dat                              geschokt: wanneer onze grenzen worden over-
precies aanvoelt wat goed voor hem of                             schreden door fysiek, verbaal, emotioneel of 
haar is en wat het in de wereld wil komen                         seksueel gedrag van onze ouders en opvoeders.
doen  LEES MEER                                                                                LEES MEER    

                                               

Het grote overlevende kind   is ontstaan om                        Bijna iedereen die innerlijk- kind- werk gaat
de paniek bij toenadering of nabijheid,                             doen, heeft in zijn of haar jonge leven de liefde-
dan wel bij verlating of afwijzing niet steeds                     volle volwassene gemist of zelfs nooit
te hoeven voelen. We zijn de originele                             gekend. Het grote overlevende kind stond er
pijnlijke ervaring, die we niet konden                                meestal helemaal alleen voor om te overleven en
verwerken, gaan dramatiseren.                                        is daar ook heel goed in geworden. Het is in het...
LEES MEER                                                                                          LEES MEER