Systemische zaterdag opstellingen

Familie - Opstellingen 2019

Schrijf je nu in voor de workshop systemisch werken met opstellingen op:

12 oktober     2019

09 november 2019

21 december 2019

11 januari      2020

22 februari     2020

21 maart       2020

Bij Pit: Professioneel in therapie en coaching Thea Hopmans

 

Mogelijkheden zijn er voor jou en voor je kind

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan het werk te gaan met je kind-deel:

 • training
 • individueel consult
 • lezingen over kinderen van deze tijd
 • Cursus: inzicht en bewustzijn voor vrouwen

Als je jouw kind(eren) wilt helpen, dan kun je je aandacht het beste eerst op jezelf richten, je verdiepen in hoog-gevoeligheid, weer in jezelf geloven, weer van jezelf houden. Zelfrespect, houden van jezelf, oprechtheid, integriteit, naastenliefde, loyaliteit en vooral eerlijk handelen zijn voorwaarden om een echte kameraad en beschermer voor deze kinderen te kunnen zijn.

Gelukkige ouders, gelukkige kinderen! Als jij, als ouder, werkelijk in jouw stralende kracht komt, zie je dit direct terug bij je kind.

Ouders leren bij mij om:

 • de pijn en of moeite van hun innerlijke kind te herkennen
 • bewust te worden van hun eigen levensverhaal
 • bewust te worden van hun eigen gedrag en/ of gewoontes
 • bewust te worden van hun eigen levenshouding
 • bewust te worden waar hun gedrag of benadering vandaan komt
 • hun eigen begrenzing te maken en hierdoor leert het kind dit indirect ook
 • bewust te worden van hun eigen verborgen spiritualiteit
 • zelfreflectie toe te passen en hierdoor hun kind te ‘lezen’
 • de symboliek te zien die hun kind uitdraagt
 • los te komen van starre opvoedkundige theorieën, overtuigingen en structuren
 • op een nieuwe wijze te communiceren met hun kind, vanuit zachtheid, geduld en liefde.

Doelstelling:

Kinderen zijn de toekomst van onze samenleving! Mijn doelstelling is het uitdragen vaneen andere wijze van therapie, coaching en hulpverlening, rondom de problematiek van kinderen en hun opvoeding.

Missie:

Kinderen leren voelen dat ze goed zijn zoals ze zijn.

Visie:

Het is van wezenlijk belang dat ouders bewustzijn ontwikkelen over hoe het hun eigen (innerlijke) kind is vergaan en vergaat. Wanneer de ouder de eigen levensgeschiedenis niet onder de loep heeft genomen, of er gewoonweg nog geen kennis over heeft, zullen de ervaringen die de ouder het meest pijn hebben gedaan, zich veelal herhalen via de kinderen. Hoe meer inzicht de ouders krijgen over wat zij nog meedragen aan bagage, hoe beter zij leren zien wat voor prachtige boodschap het kind aan de ouders wil laten zien met zijn of haar gedrag.

Wil je meer informatie wat er bedoelt word innerlijk-kind werk  http://www.theahopmans.nl/trainingen/innerlijk-kind-werk.