Thea Hopmans

SOFROLOGIE – ROUW EN DE EMOTIES

HET PROCES: EMOTIES ERVAREN TIJDENS ROUWVERWERKING

HET PROCES: EMOTIES ERVAREN TIJDENS ROUWVERWERKINGS
SOFROLOGIE Specialisatie Onaangename Emoties. NSST
De angst, de schuld, de woede, irritatie, opstand, depressie.

Een rouwende leeft tijdens het rouwproces emoties van zeldzame intensiteit. Het herkennen en uiten van uw emoties is noodzakelijk voor uw toekomstige lichamelijke, geestelijke en relationele gezondheid.
Het is een van de vier fundamentele taken van rouwen om naar verzoening te gaan.DE VIER taken van het werk van rouw

De emotionele ervaring vormt de kern van het rouwproces, we hebben dit essentiële onderwerp ontwikkeld in onze artikelen Luisteren en verzorgen van je lichaam , voor jezelf zorgen en luisteren naar de emoties van een nabestaande.

Het uiten van emoties zal worden bevorderd door het actieve en welwillende luisteren van een familielid of een verzorger (vrijwilliger van een vereniging, woordgroep). De nabestaande kan er ook voor kiezen om het dag in dag uit te doen door te schrijven.

Een unieke ervaring voor iedereen

Emoties zullen de rouwende persoon weken, maanden, jaren stormenderhand veroveren. Met verschillende intensiteiten, duur en intervallen. In de vorm van vreselijk krachtige golven die zullen worden afgewisseld met momenten van rust.

Verdriet her-activeert het vroegere lijden van de breuken, verliezen en scheidingen die in de kindertijd en het volwassen leven van de nabestaanden zijn meegemaakt. Hij mobiliseert ook alle activa en rijkdommen van zijn levensloop. Het is dus de hele persoonlijke geschiedenis van de persoon die het prisma vormt waardoor hij zijn rouw zal waarnemen en leven. Daarom is rouwverwerking een unieke ervaring voor iedereen.

OPLEIDING: SOFROLOOG WORDEN IN HET PROCES ROUW OF KOM OP EEN KENNISMAKING CONSULT.

Een reis naar verzoening

Het accepteren en volledig uiten van je emoties is de zekerste manier om de verbroken emotionele band met je geliefde te helen. Dankzij het gezamenlijke werk van het rouwproces (onbewuste dynamiek) en het rouwwerk (bewuste keuze), zal de nabestaande een innerlijke alchemie kunnen ervaren die hem voor altijd op een harmonieuze manier zal transformeren. De drie essentiële vragen van rouw zullen hem tijdens zijn reis helpen, het zijn echte therapeutische instrumenten. Elke dag zal de stille en zachte intentie om voor zichzelf te zorgen met geduld en vriendelijkheid haar geleidelijk naar verzoening leiden.

LEES OOK:
  • Het verschil tussen werk en het rouwproces
  • Schrijven na de dood: woordtherapie