Thea Hopmans

OM-DENKEN IS DENKEN MET EEN OPEN VIZIER

OM-DENKEN GAAT OVER MOGELIJKHEDEN IN DE ONZEKERE CORONA TIJD

Nu kinderen anders naar school gaan en veel ouders thuiswerken, staan gezinnen in de komende periode onder een vergrootglas. Niet alleen dat wat positief is wordt vergroot, maar ook dat wat kwetsbaar en negatief is. Sommige gezinnen floreren doordat quality time zich als vanzelf aandient. Andere gezinnen worstelen om het thuis gezellig en veilig te houden

We hebben het over het om-denken in de corona tijd, maar dan niet in de werksfeer. Maar laten we het eens over hebben in de privésfeer want dat is soms het grootste zorgdingetje. Daarin gaat het over de relatie met jezelf, je huisgenoten en de vriendschappen.

Hebben we bij de vorige blog over angst en paniek gehad en hoe je daarin kunt vastlopen of te wel stilstaan (bevriezen), zou ik willen wijzen op het om-denken.

Het om-denken gaat over mogelijkheden, het anders denken het neemt je mee in de positieve stroming. Om-denken is denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.

De veranderingen om ons heen gaan zo snel dat we voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe problemen. Hoe ervaren we die problemen? Als beren op de weg. We zijn geneigd er ja-maar tegen te zeggen. Problemen zijn lastige obstakels, die we zo snel mogelijk uit de weg willen ruimen. Wat is het risico? Dat we een nieuw probleem met een oude manier van denken proberen op te lossen. Het stoppen in een vergeet laatje en elke keer aan dat laatje terugdenken als last? Meestal wordt het er daardoor alleen maar erger op. “bevroren”, vast denken noemen wij dat; van een probleem een ramp maken.

Met om-denken probeer je het probleem niet weg te werken, maar probeer je het probleem te gebruiken. Om-denken beschouwt elk probleem als een lastig obstakel, waar je met geduld en creativiteit, kortom een nieuwe manier van denken, een nieuwe mogelijkheid van kunt maken. Met om-denken zie je de beren én de weg. Dat is een heldere kijk op het probleem je ziet de onmogelijkheden op dat moment maar zet het om in een andere aanpak en mogelijkheid.

Hoe kun je een probleem gebruiken om er beter van te worden? Om-denken gaat uit van de filosofie dat wrijving glans geeft; dat tegenslag ons sterker kan maken. Innovatie ontstaat daar, waar mensen zich door problemen uitgedaagd voelen, slimmer, creatiever en intelligenter met de werkelijkheid om te gaan. Het om-denken daagt mensen uit om de energie van elk probleem te zien als creatieve energie en een kans om je leven weer boost te geven.

 

Verspil geen kostbare tijd; kom in actie

Tips voor jou – jullie

1 communicatie: corona het hoofd bieden

Er komt veel op je af, veel veranderingen en zeker als de ouder of beide werken er plots een verandering intreedt. Niet alleen jullie maar ook de kinderen doen in de verandering mee.  Communicatie is juist dan van groot belang om veranderingen en de bijkomende lastigheden het hoofd te bieden.

2 Maak het proces zichtbaar:

Leg aan elkaar uit welke scenario’s er liggen, welk scenario de voorkeur heeft en waarom. Bespreek met elkaar (soms de kinderen erbij betrekken) welke beslissingen er genomen zijn en welke doorgevoerd moeten worden binnen het gezin. Niet iedereen zal het met elke keuze eens zijn, maar de transparantie van het proces maakt keuzes begrijpelijker en wekt vertrouwen.

3 Zorg voor regelmatige updates

Geen nieuws is goed nieuws in goede tijden. Nu is het advies om juist op regelmatige basis in nieuws updates te voorzien. Ook als er geen beslissingen of veranderingen te vermelden zijn, is het voor gezinsleden goed om te weten dát er achter de nieuwsgaring rond corona door de ouder(s) hard gewerkt wordt en waaraan.

4 Laat anderen meedenken

Het kan interessant zijn in deze turbulente tijden het creatieve vermogen van het gezin te gebruiken en ieders stem te horen. Zet bijvoorbeeld groepen (familie, vrienden) of kanalen op waarin ze mee kunnen denken. Heb zeker ook oor en oog voor de ideeën van de jongeren onder ons, laat ze mee denken en doen, het zijn leer processen.

Processen
Hoe kan het gezin normaal blijven functioneren? Welke uitdagingen zijn er en welke ideeën zijn er om die het hoofd te bieden

  • Hulp en ondersteuning
    Welke mogelijkheden zijn er om de gezinsstroom op peil te houden? Welke nieuwe tools zijn er nodig?
    Welke werk of taakafspraken kunnen er gemaakt worden? en hoe gaan we die invullen?
  • Grensverleggend – Innovatief
    Er is behoefte binnen het gezin aan nieuwe inbreng, aan nieuwe inzichten. Kunnen deze worden ingebracht en zo ja, hoe? Laat ieder zijn wil of verandering inbrengen op papier, laat ieder zijn zegje doen. Blijf kijken naar mogelijkheden durf nieuw te denken laat de maaaars weg, denk open

5 Een goed gesprek

De hoofden van ouders zitten vol met boodschappenlijstjes, waardoor ze niet of minder onbevangen kunnen luisteren. Als je in deze tijd, waar nogal wat veranderingen op ons af komen, een goed gesprek wilt, moet je van tevoren zorgen dat je hoofd leeg is. Je moet de intentie hebben om echt te willen weten wat je huisgenoot en kinderen willen zeggen, zonder oordelen of vooroordelen en zonder oplossingen. Houd je eigen mening voor je en geef hun de tijd om hun verhaal te doen, zonder dat de ander steeds inbreekt.

Omdenken begint altijd met een probleem. Zonder problemen geen omdenken. En een probleem bestaat uit twee dingen:
 

WERKWIJZE

Zodra je een tegenstelling ervaart tussen de twee, tussen wat-zou-moeten-zijn en wat-is, ervaar je iets als een probleem. Door de feiten en verwachtingen grondig te onderzoeken, kun je de stap maken van ja-maar (het is niet wat het zou móeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en (het is, wat het is). Vervolgens kijk je welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door de feiten volledig te accepteren, dus volledig ‘ja’ zeggen tegen de realiteit

Om-denken bestaat uit twee stappen:
♦  deconstrueren is van het probleem een feit maken. Je neemt een probleem, haalt eraf wat-er-zou-moeten-zijn en houdt dat-wat-er-is over;
♦  construeren is het transformeren van bestaande feiten tot een nieuwe mogelijkheid. Je start met een feit en kijkt wat je daarmee zou kunnen doen

En nu?

Verwacht niet van de één op de andere dag resultaat. Wanneer je je hele leven anders denkt, is dat niet ineens veranderd. Verwacht geen wonderen. Het is vaak een kwestie van doorzetten voordat een doel is bereikt. Het gaat met vallen en opstaan. Niets gaat vanzelf, niets zal in je schoot worden geworpen. Je kunt je leven een positieve wending geven, maar ‘om-denken’ geeft je geen nieuw leven.
Kernbegrippen: volharding, doorzettingsvermogen, vastberadenheid en oefening.

Accepteer de werkelijkheid, versterk deze en respecteer deze. Zet er vervolgens je tanden in want alleen met doorzetting creëer je nieuwe mogelijkheden, focus je op de dingen die je wél wilt en neem de mogelijkheid als startpunt van alle beslissingen.

Wil je meer lezen? Wil je meer weten over om-denken? Wil jij weten hoe open jouw vizier is? Wil je weten hoe je een veranderproces inzet in de privé sfeer? Ben je bereid om te investeren voor jouw zelf en de wereld waarin jij het meest leeft? Wil jij toch liever thuis blijven zitten, dat kan ook dan heb ik een oplossing voor je.

ONLINE

DE MOGELIJKHEID OM ONLINE TE WERKEN HEEFT NOG EVEN TIJD NODIG .

De mogelijkheid zal 30 juni zijn  ?? met een kleine vraagteken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.