Thea Hopmans

STRESS VRIEND EN VIJAND

Stress vriend en vijand

Iedereen is wel eens moe. Een nacht lekker slapen of een weekendje niks doen, kan helpen om bij te tanken. Soms is dat niet genoeg. Een deel van de volwassen bevolking is aanhoudend moe en/of gespannen.

Er zijn meer alarmbellen om serieus te nemen, zoals vergeetachtigheid en moeite om de aandacht erbij te houden. Ja-knikken zonder dat doordringt wat er eigenlijk gezegd is. Signalen kunnen ook zijn meer gaan roken, drinken of snoepen, geen zin hebben om iemand terug te bellen, meer fouten maken, je werk niet meer afkrijgen. Herkenbaar? Tijd om uit te zoeken wat de oorzaak is van die stress. En wat een oplossing zou kunnen zijn.

Zonder stress geen groei

Alle vooruitgang gaat gepaard met stress. Herinner je je nog hoe je voor het eerst op je fietsje stapte zonder de veiligheid van de zijwieltjes of je vader of moeder? Waarschijnlijk niet. Toch zul je toen een zekere spanning of lichte angst hebben gevoeld. Die stress was op dat moment heel reëel. De situatie was nieuw en je beheerste de vaardigheid om te fietsen nog niet. Stapje voor stapje paste je je aan en verwierf de nodige vaardigheid om met de nieuwe situatie om te gaan.

Daarna lijkt de situatie die eerst zo angstaanjagend was, niet meer zo spannend en gevaarlijk. De stress die ons heeft geholpen om onze zintuigen optimaal te mobiliseren, is geleidelijk aan verdwenen.

Stress als vriend

Het is zelfs zo dat als er te weinig eisen aan ons gesteld worden, we minder goed presteren.

Mensen die ook maar de geringste stress vermijden, dus het moeten doen zonder het gezonde portie stress om te groeien, zijn vaker ziek en leven minder lang. Stresshormonen als adrenaline en cortisol houden een mens scherp en alert en geven de nodige energie. Een regelmatige blootstelling aan een korte dosis hanteerbare stress maakt ons weerbaarder, vergroot onze veerkracht en houdt ons brein en lichaam in conditie.

Maar neem je daarna niet de nodige tijd om te herstellen, dan putten dezelfde stresshormonen het lichaam langzaam maar zeker uit. Op den duur kun je gevangen raken in de adrenalinecirkel met gezondheidsklachten als gevolg. En het zijn juist de doorzetters die moeten uitkijken, want juist zij zijn geneigd over hun eigen grenzen te gaan.

Disbalans draagkracht en draaglast: stress

Als stress te lang aanhoudt, heeft dat een negatieve uitwerking op ons. De draagkracht en draaglast zijn niet meer in balans met elkaar. De draagkracht verschilt van mens tot mens. We onderkennen hierbij vier componenten: geestelijk, fysiek, emotioneel en steun van de omgeving.
Belangrijk voor de draagkracht is ook de onderkenning dat niet alleen het hier en nu stress kan geven, ook het verleden kan een steentje bijdragen. 
Mensen die bewust en onbewust situaties hebben meegemaakt (tot in vroege jeugd) kunnen hier nog steeds last van hebben. Vermoeidheid en spanning is een van de klachten die kunnen ontstaan. 

Niet zo gek, want het kost veel energie om negatieve gedachten en gevoelens te onderdrukken. En dat is toch wat veel mensen proberen als ze iets naars hebben meegemaakt – ze gaan de confrontatie met pijnlijke herinneringen liever uit de weg. Een ogenschijnlijk logische reactie, maar wel stressvol.

Hoe groot je draagkracht is, is overigens ook afhankelijk van je subjectieve beleving. Als je meer wilt kunnen verstouwen, dan je lichaam je toestaat, ben je in strijd met je draagkracht, hetgeen nog eens extra energie kost en daarmee juist de draagkracht ondermijnt.
Onze draaglast bestaat uit onze ‘verplichtingen’ in het kader van werk, gezin, hobby, sociale verplichtingen.

Omstandigheden en problemen hebben ook invloed op onze draaglast (bv. slechte werksfeer, hoog werktempo of eentonig werk). Niet alleen de druk die komt van deze aspecten telt mee, maar ook de mate waarin je er zelf invloed op hebt. Wie de luxe heeft om zelf zijn tijd in te delen en ingewikkelde klussen zelf te regelen, heeft minder last van stress dat iemand die moet meelopen in het ritme en de agenda van een ander.

 

Ook hier is de objectieve zwaarte minder belangrijk dan onze beleving ervan en de manier waarop we ermee omgaan. Ons – vaak onbewuste – denken en handelen maakt of we iets als een lust of last ervaren. Daarom heeft draaglast, net als draagkracht een belangrijke subjectieve component.

Sofrologisch en Levenskrachtig functioneren

Willen we Sofrologisch en levenskrachtig functioneren dan dienen draagkracht en draaglast met elkaar in balans te zijn. Onze draagkracht kunnen we verbeteren door te werken aan onze emotionele, geestelijke en fysieke conditie o.a. via consequente time-outs zowel tijdens als na het werk. Aandachttraining (Sofrologie) is hierbij een belangrijk instrument. Onze draaglast kunnen we op veel manieren beïnvloeden door bijvoorbeeld inzicht te krijgen in gedachten en gedragingen die meer gericht zijn op overleven, dan op levenskracht.

Het profiel

LSI: Psychologische, Diagnostische instrumenten om persoonlijkheidsprofielen, gedragsstijlen en veranderingsproces van personen in kaart te brengen.

Levensstijl Inventarisatie

geeft een goed zicht hierop. We kunnen de draaglast beïnvloeden door bijvoorbeeld een consequent time – management vanuit helder prioriteiten en doelstellingen. Vanuit diezelfde prioriteiten kunnen we ook makkelijker ‘nee’ zeggen

Sofrologie geeft hierop fysieke en mentale inzichten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat Sofrologie in het leven een positieve invloed heeft op fysieke klachten (chronische pijn en maagklachten) en klachten als angststoornissen en slapeloosheid. Ook de psychotherapie heeft Sofrologie ontdekt en maakt dankbaar gebruik van de positieve invloed.

Wil je Sofrologie compleet in je leven integreren, dan moet je daar dagelijks, in den beginne, ongeveer 15 tot 30 minuten heel bewust mee bezig zijn. Dat leer je niet in een dag of weekend. Die korte trainingen zijn wel prima om je van Sofrologie bewust te worden. Je ervaart er hoe je door die bewuste aandacht voor jezelf dipjes en stressgevoelens kunt aanpakken. Sofrologie is een manier om aan stress te ontsnappen.

Balans

Als we naar ons eigen leven kijken, stellen we vast dat we niets wezenlijks gepresteerd hebben zonder een flinke dosis stress.  

Alle belangrijke realisaties in ons leven, zowel persoonlijk als professioneel, gingen gepaard met stress. De mens heeft een goede dosis stress nodig om emotioneel, intellectueel, sociaal en lichamelijk goed te presteren. Stressmanagement is dus niet het vermijden van stress, maar het optimaliseren van de stressbalans.
Het gaat uiteindelijk om de balans tussen de beiden die aan ons gesteld worden en de middelen en de veerkracht die we hebben om er het hoofd aan te bieden. Er is dus niets mis met regelmatig functioneren op de toppen van onze tenen. We worden er zelfs veerkrachtiger door.

Stress en wat ga je er zelf aan doen?

Er geld echter één belangrijke voorwaarde:
Deze momenten mogen slechts kort duren. We hebben behoefte aan periodes van rust, van recuperatie.

Sportmensen weten dat:
De beste methode om het uithoudingsvermogen te verbeteren en de spieren te versterken is intervaltraining.

Dat geldt dus voor alle stress:
Gezonde stress is intervalstress.

Even terug naar: Levensstijl Inventarisatie en Sofrologie

Wanneer je kiest voor een meer uitgebreid onderzoek naar jezelf is een logische keuze om te kiezen voor zelfinzicht en zelfontwikkeling.

Je kunt je dan pas ontwikkelen wanneer je zicht hebt op jezelf en je functioneren. Wil je meer weten neem contact op stel vragen het kost je niets. Met vriendelijke groet Thea Hopmans

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.