Thea Hopmans

DE VIER TAKEN VAN HET “WERK” VAN ROUW

Rouwwerk is een bewust en....

vrijwillig proces dat door de nabestaande wordt ondernomen om het goede verloop van het rouwproces te ondersteunen en te bevorderen. Hoe meer ze in dit “werk” investeert, hoe meer ze naar verzoening loopt. Dit is een kwestie van zijn vrijheid en zijn dagelijkse keuzes. Ze kan daarom echt een facilitator zijn van de levenskrachten die haar innerlijke wond genezen.

Pad naar verzoening

Het maakt niet uit hoelang het duurt om het rouwwerk te voltooien, ze zal zeker slagen. Hoop is er, ook al lijkt haar bestaan vandaag de dag zinloos na het vertrek van de geliefde, er zal een tijd komen dat ze weer voet aan de grond zal krijgen, waar ze weer vreugde en plezier zal voelen. En daarbij zal ze weten dat ze de herinnering aan de vermiste persoon niet verraadt.
Verzoening zal komen door dag in dag uit de vier taken van het rouwproces uit te voeren (niet te verwarren met de vier fasen van het rouwproces).

De vier basistaken van rouwen:

1.  erken de realiteit van de dood van de geliefde
2.  ervaar alle emoties die volgen op de verdwijning
3.  koester een innerlijke band met de vermiste persoon
4.  een andere relatie met de wereld en met anderen ontwikkelen, en weer voet aan de grond krijgen

Deze taken vinden tegelijkertijd plaats, in willekeurige chronologische volgorde, en tijdens het rouwproces. Het uitvoeren van deze taken helpt om het trauma van verlies te verzorgen en het innerlijke evenwicht te herstellen. Ze hebben vaak enkele maanden – of zelfs meerdere jaren – nodig voordat ze volledig zijn voltooid.

SOFROLOGIE EEN PAD NAAR VERZOENING
EEN PAD NAAR VERZOENING

> EERSTE OPDRACHT

Erken de realiteit van de dood van de geliefde

Een diep ongeloof blijft bestaan na het overlijden, de nabestaanden kunnen niet geloven in de verdwijning van de geliefde. Dit is normaal (zie fase 1 rouwproces – Schrik en verbazing). Pas geleidelijk wordt ze zich ten volle bewust van de finaliteit van haar afwezigheid. Om echt te beginnen met rouwen, moeten we de realiteit van het verlies erkennen en de blijvende toestand van deze stand van zaken erkennen. Dit betekent niet het verlies ‘accepteren’ (dat misschien ‘onaanvaardbaar’ blijft), maar kijken naar de realiteit ervan.

Een gezonde integratie

De volledige integratie van de verdwijning kan enkele maanden duren, tot 15 maanden voor traumatisch verdriet. Veel dagelijkse handelingen zullen bijdragen tot deze integratie (administratieve procedures, jubileumdata, op vakantie gaan, enz.). Door de realiteit van de dood niet langer te weerstaan, kan men de komende maanden en jaren stap voor stap bevrijden van de greep van pijn.

> TWEEDE OPDRACHT

 

Het zal duidelijk zijn dat de tweede taak een centraal aspect is van het rouwwerk.

Krijg hulp bij Rouw:

Advies over wanneer, hoe en bij wie u hulp kunt zoeken.
Met toegang tot de website met informatie over en tot structuren die zijn toegewijd aan specifieke sterfgevallen (groot) ouders , perinataal, na zelfmoord, broer of zus). 

leef alle emoties die volgen op zijn verdwijning

Krachtige, verontrustende en chaotische emoties ontstaan ​​tijdens het rouwen: woede, schuldgevoel, angst, verdriet, de indruk gek te worden, opstand, de depressieve ervaring, etc. Het is erg belangrijk om ze niet terug te duwen. Ze erkennen en verwelkomen is essentieel. Voor sommigen die niet gewend zijn om naar hun gevoelens te luisteren, zal het een kwestie zijn van herkennen wat ze voelen. Het is niet nodig om jezelf te censureren voor de blik van de ander.

Draag de emotionele lading

Het is geen teken van zwakte of kwetsbaarheid om je emoties te ervaren. En er is geen risico op instorting. Integendeel, het is bewezen dat het uiten van uw emoties tijdens een sterfgeval bijdraagt ​​aan het verbeteren van uw algehele gezondheid, zowel op fysiek, psychologisch als relationeel niveau. Huilen, gillen, op kussens bonzen, schrijven, in zijn hart met de overledene praten, naar de begraafplaats. Door je emoties te uiten, kun je de emotionele lading gebruiken en geleidelijk het lijden oplossen. Het is vermoeiend maar essentieel. Hierdoor groeien in de loop der jaren ruimte en innerlijke rust in haar.

Een gunstige herhaling

Om keer op keer zijn emoties, zijn verhalen, zijn gevoelens, zijn beelden te herhalen. Dit is nodig om de energie van alle affecten te ontladen. U kunt de indruk hebben stil te staan ​​en geen vooruitgang te boeken. Het is niet zo, de onbewuste kracht van het rouwproces is aan het werk om de nabestaande in de goede richting te bewegen. Het is een zekerheid.

bewaar de herinnering aan de vermiste persoon,

Creëer een nieuwe band met hen

De derde taak heeft tot doel een vreedzame band met de vermiste persoon weer op te bouwen, om zijn geheugen te bewaren. Herinneringen delen, rituelen uitvoeren, over haar praten, haar facebookpagina onderhouden. Dit alles helpt haar nagedachtenis te eren.

Het gaat ook om het creëren van een passende innerlijke band met de geliefde, dat wil zeggen een band die het functioneren van het persoonlijke en gezinsleven niet belemmert.

Deze band heeft tijd nodig om weer op te bouwen. Alle rituelen komen erbij kijken: een kaars aansteken naast zijn foto, met hem praten in zijn hart, een boom planten, voorwerpen strelen die van hem waren, ze dragen rituelen hebben een therapeutische functie. Het gaat erom een ​​vreedzame band met de overledene tot stand te brengen.

Een vreedzame relatie met het vermiste wezen

Verschillende tekenen tonen aan dat haar relatie met hem is geharmoniseerd. De nabestaande beschouwt bijvoorbeeld duidelijk de geliefde, hij ziet zijn positieve aspecten als negatief. Ze accepteert wat niet kan worden veranderd in hun relatie. Ze voelt zich niet langer schuldig als ze vergeet aan hem te denken (omdat ze weet dat ze hem nooit zal vergeten). Ze verlaat bepaalde rituelen. Ze is niet meer zo geobsedeerd door aan hem te denken. Ze begint te glimlachen naar het leven. De geliefde is voor altijd in zijn hart.

> DERDE OPDRACHT:

Deze derde taak duurt doorgaans enkele maanden, of zelfs meerdere jaren, zonder dat dit abnormaal is.

Sofrologie: rouw en verdriet-bewaar de herinnering aan de vermiste persoon, creëer een nieuwe band met hen
Sofrologie: Bewaar de herinnering aan de vermiste persoon, creëer een nieuwe band met hen

ontwikkel een nieuwe identiteit en relatie

met de wereld en investeer opnieuw in je leven

Dag na dag begint de rouwende persoon de kleine genoegens van het leven weer te waarderen, zijn plaats in de wereld terug te nemen, zonder te denken dat hij het vermiste wezen verraadt. Ze beseft dat haar persoonlijkheid diepgaand is veranderd door het innerlijke pad van rouw. Emotioneel, psychologisch of spiritueel.

Afhankelijk van haar keuzes, dankzij de gunstige voorwaarden die ze in het rouwwerk kon scheppen, liet ze het volledige potentieel van haar transformatie, geïnitieerd door het rouwproces, tot uitdrukking komen. En ze kan zeer positieve veranderingen zien: ze kan zichzelf meer open, volwassener en empathische vinden. Als dat zo is, dankt ze in haar hart stilletjes wat ze vandaag ontvangt nadat ze zoveel woestijnen en valleien van tranen heeft doorkruist.

Geleidelijke aanpassingen

Bij de vierde taak maakt de rouwende persoon de balans op. Ze kan zien in hoeverre ze tegenwoordig veel minder gedestabiliseerd is in haar interacties met anderen. En hoe ze weer nieuwe projecten gaat doen, met de wens om met anderen om te gaan. Misschien zal ze zelfs voelen dat ze op haar beurt een nabestaande kan vergezellen.

Ze wisselt momenten van eenzaamheid en momenten af met anderen. Met onvermijdelijk ongemak en aanpassingen in zijn relaties met anderen, wat normaal is. Het zal even duren, het begint met kleine doses om weer contact te maken met de buitenkant.

Als het overlijden zijn familie betreft, past de rouwende persoon zich zo goed mogelijk aan de nieuwe gezinsconfiguratie aan, ook als dat betekent dat hij positief moet ingrijpen op oude disfuncties.

Een verandering in persoonlijke waarden

Een van de eerste transformaties die rouwende mensen kunnen zien, is een verandering in hun persoonlijke waardeschaal. Zelfrealisatie zal meer gebaseerd zijn op liefde en omgang met geliefden dan op wat we doen of hebben. Bewustwording van de kwetsbaarheid van dingen kan leiden tot een diepe reflectie over de zin van het leven en van iemands wezen. Met levensstijlkeuzes die nieuwe horizonten openen.

> VIERDE OPDRACHT

De drie therapeutische vragen

We hebben zojuist de vier taken van het rouwwerk gepresenteerd, maar hoe kunnen we ze in de praktijk realiseren?  Dankzij de therapeutische tool zijn dat de drie essentiële vragen van het rouwwerk. Dag na dag, maand na maand, jaar na jaar erop reageren, opent het hart, laat emoties los en leidt tot verzoening.  Het zijn zeer effectieve gidsen om de rouwende persoon zelfstandig vooruit te helpen.

Thea Hopmans Psycho Therapeut & Sofroloog
Thea Hopmans: Docent - Psychotherapeut - Sofroloog en Systemische begeleiding

Ga naar contact en meld je aan. Ook online zijn er mogelijkheden geef dat aan en ik bel terug voor een afspraak.

Advies of een vraag?

Heb je vragen of wil je advies, mail dan naar Thea Hopmans info@thea.hopmans.nl.
Meld je in Studielink – contact aan voor de opleiding Sofrologie of de Sofrologie opleiding alles over het proces rouw. Daarbij kun je meteen je voorkeur voor één van beide programma’s aangeven.

U kunt zich aanmelden voor een therapie sessie of gewoon voor een gesprek.