Thea Hopmans

Het programma: Opleiding Sofrologie

HET PROGRAMMA: OPLEIDING SOFROLOGIE

Een zin die we vaak horen van onze trainees is: “Ik vond de
training rijk aan gegevens ook echt vernieuwend”
Een opleiding tot Sofroloog is spannend, een echte reis waarbij het hele team van
trainers je begeleidt. Het doel is om u in staat te stellen alle vaardigheden te verwerven
om de activiteiten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van Sofroloog te
beheren, het zal zich richten op de essentiële zaken van:

Voer interviews uit en analyseer verzoeken

U kunt luisteren, verduidelijken en analyseren van de verzoeken van de mensen
die u zullen aanspreken. Deze vaardigheid is essentieel tijdens het eerste gesprek
waarin u mogelijk de Sofrologie en de setting van de sessies moet uitleggen,
maar ook tijdens de sessies die zullen volgen.

Tijdens deze gesprekken evalueer je de middelen en obstakels van de mensen,
controleer je de overeenstemming tussen de geuite verzoeken en je vakgebied.

Je legt een vertrouwensrelatie en samenwerking en definieert 
doelstellingen en fasen van het werk met de persoon die je begeleidt

Bouw een ondersteuningsproject

Je ontwikkelt sessieprogramma’s, definieert en past het protocol van
technieken aan. Je evalueert de voortgang van de mensen die je begeleidt
en past de evolutie van de inhoud van de sessies aan.

Je bent in staat om te reageren op verschillende verzoeken in individuele of groep sessies
en bent in staat om programma’s van sessies te bouwen die zijn aangepast aan de
verschillende toepassingsgebieden van Sofrologie:
zakendoen, sport, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, onderwijs, enz.

Animeren van Sofrologische technieken

Je stelt de praktijken voor met betrekking tot de doelstellingen van
de sessie, je legt de cursus uit, de mogelijke varianten en animeert ze vervolgens door een verbale begeleiding aangepast aan het niveau van de persoon in de praktijk.

Aan het einde van de oefening begeleid je de expressie van de ervaring van de
oefeningen om de integratie te versterken en de nuttige elementen voor de
aanpassing van de volgende sessies te identificeren.

Je geeft de persoon die je begeleidt de technieken die ze beoefenen op papier mee, zodat ze
vervolgens zelfstandig kunnen hergebruiken.

SOFROLOGIE GROEPSsessie

Stel uw project in en maak het breder

U kiest de rechtsvorm van uw activiteit, omschrijft de doelgroepen, ontwikkelt uw diensten,
voert een marktstudie uit, bepaald uw materiële behoeften en schrijft een businessplan
met een prognose over 3 jaar.

U bent in staat om de administratieve, boekhoudkundige en financiële
opvolgingvan uw activiteit te verzekeren.

Je legt relaties met potentiële voorgangers en zorgt voor de promotie en ontwikkeling
van je activiteit door het produceren en beheren van je communicatiemedia: website,
sociale netwerken, brochures, publicaties, enz.

Deze vaardigheden, die u tijdens uw training zult verwerven,
stellen u in staat om:

Vaardigheden

Om er voor te zorgen dat u de beste..................................................................... kans op professioneel succes heeft.

Verwerven

Om uw klanten alle vaardigheden te bieden die ze mogen...................... verwachten van een echte professional