Thea Hopmans

NEDERLANDSE OPLEIDING SOFROLOGIE – 1e en 2e JAAR

Opleiding in Sofrologie

Opleidingsprogramma

Sofrologie

Sofrologie is een discipline in de geestes en sociale wetenschappen die zich kenmerkt door
voornamelijk praktijkgericht te werken.

Het werd in 1960 opgericht door een Spaanse neuropsychiater. Hij ontwikkelde zich eerst op medisch
gebied en breidde zich vervolgens uit naar de gebieden sport, zaken, persoonlijke
ontwikkeling, sociale zaken en onderwijs.

Sofrologie maakt gebruik van een originele methodologie, een reeks specifieke technieken
en een pedagogiek gericht op empowerment.
In de praktijk ontwikkelt men zelfkennis en
maakt het mogelijk om de middelen die in
ieder mens bestaan
te mobiliseren met als doel vervulling.

.

Word Sofroloog

De opleiding tot Sofroloog duurt  2 jaar en vereist een beschikbaarheid van ongeveer
6 uur per week voor persoonlijk werk tussen de sessies door.
Wij bieden u 3 formules aan

PROFESSIONELE OPLEIDING SOFROLOGIE

Formule 1

Weekeind-formule :   deze start op 
15, 16 januari 2022.
Voor de weekeind formule bestaat de opleiding uit 12 sessies van 2 dagen verspreid over het 1e  jaar en 12 sessies  over het 2e jaar. (zaterdag, zondag)
Inschrijven:  U schrijft  zich voor een termijn van één of twee jaar in, aan u de keus.

Opleiding in het beroep van Sofrologie

Duur totaal 24 maanden

Fundamentele + Superieure cyclus: ieder 12 maanden 1e en 2e jaar

Colleges: Totaal 48 dagen

24 college van 2 dagen dagen, totaal 48 dagen

Face to face: 350 uren

24 college dagen van 14 uur, totaal 350 uren

Persoonlijk werk totaal 274 uren

Studie van 5 uren per week + 24 maal videoconference van 55 minuten

In jouw proces, daar sta jij niet alleen voor. Laat Sofrologie je ondersteunen
Professionele stage: ongeveer 30 uur

1:30 uur per week gedurende 3 maanden

Schrijf je in en meld je aan

Nederlandse school voor Sofrologie:

Locatie College:
5071 CT Udenhout (gemeente Tilburg)
Noord-Brabant.
Of de locatie in Tilburg. (de keuze hangt af van de aantal inschrijvingen)

Bij inschrijving ontvang u een uitgebreide beschrijving; over het adres, vervoer auto, fiets, openbaar vervoer en over de uitgebreide parkeer gelegenheid.

Praktijk adres is: Professor Cobbenhagen laan 814 5037 DX Tilburg.

Collegetijden:

van 09.15 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Het volgende college 1e jaar start 15, 16 januari 2022. Het 2e collegejaar start in december 2022. De opleiding is verdeeld over twee jaar (2 maal 12 maanden) en omvatten samen in totaal 360 uur face-to-face training inclusief video conference (Totaal 48 dagen).

Noot: Het is mogelijk te kiezen voor een opleiding van 1 jaar en af te ronden met een certificaat Basis Fundamentele Sofrologie, en zich verder te ontwikkelen via de aangeboden specialisaties.

Onze opleidingen in tijden van Corona

Bij NSST Opleidingen staan wij voor waardevolle ontmoetingen en meestal vertalen we dit in fysieke bijeenkomsten. Vanzelfsprekend blijven wij waardevolle ontmoetingen belangrijk vinden. En we merken dat het grootste deel van onze deelnemers dit eveneens waardeert.

Vanaf september vinden er weer versoepelingen plaats in de coronamaatregelen. We zien ernaar uit om de lessen weer fysiek te laten plaatsvinden. Ons uitgangspunt is dan ook om de lessen zoveel mogelijk op locatie te faciliteren, onder de strikte voorwaarden en regels in de protocollen die er vanuit de locaties zijn om bij elkaar te komen. Daarnaast hebben we extra maatregelen getroffen door het afnemen van zelftesten voor aanvang van een lesdag. Per college jaar laten wij (i.v.m. corona) 16 kandidaten toe. Er is ruim voldoende binnenruimte, ventilatie en buitenruimte aanwezig. 

Uur kosten van de opleiding bedragen:
Privé 13,50 euro, zakelijk 15,50 euro per uur. d.w.z. de
kosten voor het eerste jaar van 2350,- euro privé, zakelijk 2715,- euro
voor het 2e jaar is het bedrag gelijk aan het 1e jaar.
Voor 350 uur training binnen de school verdeeld over 2 jaar:
Mogelijkheid betaling:
1. Bij betaling ineens korting  125,- euro 1e studie jaar
2. Betaling start studie jaar 500,- euro en 9 termijnen van 207,-
Al deze kosten zijn btw vrij, en aftrekbaar van de belasting.

15 en 16    januari 2022    
05 en 06    februari             
05 en 06    maart
 
26 en 27    maart

09 en 10    april 
07 en 08    mei   
11 en 12    juni 
09 en 10    juli
30 en 31    juli      
17 en 18    september
15 en 16    oktober
12 en 13    november
I.d.n. kan in overleg een andere data geregeld worden.
Einde 1e jaar opleiding Sofrologie
===========================
Start 2e jaar  17 en 18 december 2022

wij gebruiken video conference als onderdeel in de opleiding.

Een week na de maand sessie, is er op vrijdag-avond een video conference van ± 55 minuten. Hierin wordt thema gericht oefeningen gegeven. Over dat thema krijgt u alle informatie uitleg oefeningen met theoretische achtergronden. 
Voorbeeld: u training is zaterdag 27 november dan is er op vrijdag 3 december de video-online conference en deze begint om 19:30 en eindigt om 20:30 uur. Deze online training is alleen bestemt voor de studenten opleiding en voor diegene die stage lopen.

Sofrologie en Specialisaties

Formule 2

Als je het beste van jezelf wilt geven, geven deze specialisaties je al het nodige
materiaal om de best mogelijke ondersteuning te bieden aan de mensen 
in de context van hun hulp vraag

Kortom, een programma herbruikbaar in zijn professionele context. We ronden elke specialisatie af met een certificaat

Sofrologie Specialisatie: Onaangename Emoties

Een prachtig middel tot zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling.
Het zal een kwestie zijn van het herontdekken van de aard en functies van emoties die,
eenmaal beter begrepen, een hulpmiddel worden om zich aan te passen
aan de situaties van het dagelijks leven en een van de beste
middelen van zelfkennis en persoonlijke
ontwikkeling die bestaat.

Sofrologie Specialisatie:  Thema Zelfvertrouwen

DE specialiteit van de NSST.
Om het leven in eigen handen te nemen
Het doel is om mensen die zichzelf willen voelen

en vooruit willen gaan effectief te ondersteunen zonder gedomineerd te worden door
obstakels en angsten die verband houden met het verleden.

Sofrologie Specialisatie:  Thema Levenswaarden

Om de regisseur te worden van je eigen leven
Deze specialisatie is bedoeld om alle vaardigheden te verwerven die verband houden

met de begeleiding van mensen wiens behoeften verband houden met hun
waardesysteem.

Sofrologie Specialisatie:  Thema De bron van stress

een essentiële voorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling
Het leven vraagt ons voortdurend om ons aan te passen, en we doen het meestal heel goed.

Soms voelen we ons echter overweldigd, de symptomen van een probleem
met aanpassen verschijnen, en dit is wat we “stress” noemen.

Het is dus aan de sofroloog om de processen te begrijpen die in de aanpassing een rol spelen
om zijn cliënten te begeleiden in een aanpak die gericht is op een betere aanpassing aan
de situaties die aan de bron van zijn stress liggen.

Sofrologie Specialisatie:  Thema de relatie tot de tijd

De tijd vergezelt ons
De tijd is vluchtig, een en hetzelfde moment kan niet twee keer worden ervaren,

En toch moet je de gulden middenweg vinden, onthoud het verleden,
meet de toekomst en leef het heden, haal er alles uit. 

Onze relatie met de tijd beïnvloedt onze perceptie van de werkelijkheid,
en bijgevolg onze manier van leven, evenals onze
keuzes en acties.

Sofrologie Specialisatie:  Thema ouderschap

Om zijn kinderen te helpen groeien en zelf te groeien door hen heen.
Ouder zijn betekent je kinderen helpen om autonoom, verantwoordelijk en

gelukkig te worden. Wat een geweldige missie, maar niet zo
gemakkelijk!

Deze specialisatie is bedoeld voor Sofrologen die ouders willen begeleiden die van
onderwijs en opvoeding een bron van voldoening willen maken, zowel voor
hen als voor hun kinderen.

Sofrologie permanente educatie

Formule 3

Permanente vorming of wel permanente educatie bijleren is het:
voortdurend actualiseren van de vakkennis in de snel evoluerende maatschappij.
Het volstaat dus niet eenmaal een diploma te behalen. De eenentwintigste
eeuw is immers de eeuw van kennisverwerving. Wie in het werk wil
mee-evolueren, moet zich her-, om-, of bijscholen.
 
1. Supervisiesessies onder toezicht van de opleiding:

Deze sessies bieden Sofrologen die al zijn geïnstalleerd om de integratie van hun vaardigheden die direct verband houden met hun professionele praktijk te verdiepen. Reflectie is daarbij van groot belang voor het leerproces.

Co-visie wordt gegeven met het oog op professioneel functioneren:
Deze wordt gegeven in het 2e en 3e jaar van de opleiding, de bedoeling is dat uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening van de supervisant verbetert;