Thea Hopmans

Onze Pedagogiek

Systemisch- Pedagogisch - Psychologisch

50 dagen training zijn weinig om alle vaardigheden te leren die nodig zijn voor de
uitoefening van het beroep van Sofroloog, daarom is elke sessie zeer rijk aan
theoretische inhoud, praktijk en professionele situaties.

Onze ervaring heeft ons geleerd dat ongeveer 3 weken tussen de sessies nodig zijn
om theoretische input te kunnen integreren, voldoende herhalingspraktijken te
kunnen uitvoeren, de bedrijvigheid van technieken te oefenen, je pedagogische houding
te verfijnen en een rijping in de hulprelatie mogelijk te maken.
Ω
Omdat je zelf je eigen gereedschap bent in dit werk, is het leren gericht op veel zelf ervaren,
je waarneming te verfijnen en je bewust te worden van eigen innerlijke bewegingen en patronen.

De training is dus een synergie tussen de sessies op school
en het persoonlijke werk tussen de sessies:

Sessies op school

Ze bestaan uit een derde van de theorie, een derde van de begeleide praktijken,
een derde van de beroepssituaties.
De integratie van kennis, bewustwording van wat er gebeurt vanuit een progressieve training
die een echte overdracht van vaardigheden mogelijk maakt.

Je oefent animerende technieken, ontwikkelt programma’s, voert interviews uit, etc. Al
deze essentiële vaardigheden zullen in de loop van de twee jaar worden verfijnd, waardoor u
een echte professional bent die klaar is om te oefenen zodra u uw training hebt voltooid.

1/3
Theorie
1/3
Praktijken
Begeleid
1/3
Professionele 
situatie

Persoonlijk werk

 We begeleiden u tussen elke sessie.   

Wij willen het leren zo praktisch en efficiënt mogelijk maken. Tijdens de lessen worden niet alleen de theorie en de gemaakte opdrachten besproken, maar werk je ook thuis aan de vaardigheden die je nodig hebt in je dagelijkse praktijk. Bovendien voer je inspirerende en leerzame discussies met je medestudenten, waardoor jullie samen tot oplossingen komen.     

U kunt ook uw opmerkingen of specifieke behoeften met ons delen in een report sheet die we u aan het einde van elke sessie zullen uitnodigen om in te vullen.

Meditatie - Sofrologie

Systemisch – Fenomenologisch

Door inzicht te krijgen in de werking van systemen
In de opleiding zal kennis, ervaring en inzicht over de grondprincipes in systemen worden aangeboden. De opleiding Sofrologie is erop gericht om zónder opstellingen, de fenomenologische systemische denk- en zijnswijze eigen te maken en toe te kunnen passen in je werk. 

Psychologie - Sofrologie -Pedagogiek

Psychologie houdt zich bezig met het innerlijke leven en het gedrag van de mens in het algemeen. Hoe mensen denken en hoe mensen informatie verwerken. deze stromingen zijn nauw verbonden met elkaar en zal dan ook tot uitdrukking komen tijdens de opleiding, in beide jaren