Thea Hopmans

Algemene psychologie

Kosten

€ 160,-

Inschrijfgeld: € 30,- (eenmalig)

Algemene informatie

 • 19:30 - 22:00
 • Wijkcentrum Den Deel te Goirle Frankische Driehoek 3, 5052 BL
 • 6 bijeenkomsten
  (dinsdag-avonden)

Data

 • 07-01-2020
 • 14-01-2020
 • 21-01-2020
 • 28-01-2020
 • 04-02-2020
 • 11-02-2020

Ook is het mogelijk om in te schrijven voor individuele bijeenkomsten. Gelieve dit aan te geven in het afspraken formulier onderaan deze pagina.

Vandaag leer ik om morgen sterker te staan

Verkrijg in korte tijd kennis van psychologie en persoonlijkheids ontwikkeling  in 6 maanden

Ben je geïnteresseerd in het gedrag van jezelf en het ontwikkelproces dat mensen in hun leven doorlopen?

Deze cursus/college wordt verzorgd op MBO- HBO-niveau. Er gelden geen speciale vooropleidings eisen. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarde.

Wat is psychologie, hoe is ze als wetenschap ontstaan en hoe verschilt ze van gewone mensenkennis? Wat is de relatie tussen de hersenen en ons gedrag? Nemen wij allemaal dezelfde werkelijkheid waar? Hoe betrouwbaar is ons geheugen?

Zijn intelligentietests echt in staat om onze intelligentie te meten? Is de opvoeding van een kind meer gebaat met belonen dan met straffen? Welke diepere behoeften liggen aan de basis van wat wij nastreven? Emoties geven kleur aan het gedrag, maar hoe komt het dat ze het soms ook danig in de war kunnen sturen?

Deze en vele andere vragen vinden een verhelderend antwoord in de cursus. Het biedt een ruime maar duidelijke samenvatting van de kennis binnen het vakgebied van de algemene psychologie of functieleer.

Wie doen er mee?

Jij persoonlijk, en personen die deze vaardigheden willen toepassen in hun eigen praktijk of werkveld. Deze cursus is geschikt voor iedereen die meer wil weten over de psychologie. Er is geen speciale voorkennis- of opleiding voor nodig. Deze cursus is geen opleiding het is voor je eigen persoonlijkeontwikkeling en aanvulling werk of gezin.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten worden ervaren als gezellig, levendig en afwisselend, er wordt gekeken naar wat leeft in de groep, en er is ruimte voor interactie.

Doorheen de verschillende hoofdstukken is er voortdurend naar gestreefd om twee dingen met elkaar te verzoenen: Zowel het theoretische als oefen gedeelte. Theoretische uiteenzettingen worden regelmatig afgewisseld met interessante weetjes en opdrachten.

Toegepaste psychologie
Wat is toegepaste psychologie? Er wordt meer aandacht gegeven aan vaardigheden die men in de praktijk nodig heeft, zoals onder andere: adviseren, voorlichten, trainen, coachen en praktijkgericht onderzoeken.

Hoe invloedrijk ben jij?
We oefenen elke dag bewust en onbewust invloed uit om zaken voor elkaar te krijgen. Ook jij! Je doet dit met je eigen unieke invloedstijl. Het mooie is, je kunt deze vaardigheid nog veel verder ontwikkelen. Zo krijg je, in elke situatie, op een prettige manier méér voor elkaar. Dat wil toch iedereen?

Invloed van het gedrag
Invloed heeft alles te maken met inzicht krijgen in je eigen gedrag – er komt dan ook best een staaltje zelfreflectie aan te pas. Eigenlijk leer je hoe je je meest effectieve zelf bent; een gemotiveerd individu die achter zijn of haar persoonlijke doelen aangaat. Niet alleen handig op de werkvloer, maar ook in je dagelijks leven.

Uitvoering: LSI Levens stijl inrichting
Het Humans Synergistics concept is gebaseerd op het idee dat mensen, als zij nauwkeurige informatie krijgen over hun manier van denken, zelf gunstige en productieve veranderingen in hun gedrag teweeg kunnen brengen. Het overzicht van levensstijlen is ontwikkeld om u behulpzaam te zijn bij dit facinerende proces van zelfontdekking.

Leren en geheugen
Men beweert dat informatie eerst drie stadia door moet lopen voordat het permanent opgeslagen kan worden. Het eerste stadium is het sensorische geheugen, dan het werkgeheugen (kortetermijngeheugen) en ten slotte het langetermijngeheugen.

Hersenen en geheugen
Je hersenen zijn van groot belang. Niet alleen voor denken, leren en onthouden. Hoe werken je hersenen? En hoe zit het met cognitie, intelligentie en het geheugen?

Leren is het zich eigen maken van nieuwe, of het aanpassen van bestaande, kennis, gedrag, vaardigheden of waarden. Daarbij gaat het om het synthetiseren (samenvoegen) van verschillende soorten informatie tot een coherent (samenhangend) mentaal geheel. De mogelijkheid om te leren bezitten zowel mensen, dieren als sommige machines.

Leren door te ervaren
Tijdens het college worden praktische en dynamische opdrachten afgewisseld met theoretische concepten, gevolgd door actie en reflectiemomenten. Ieder kan casuïstiek uit zowel zijn eigen werkveld als zijn eigen dagelijks persoonlijk leven inbrengen. Leren en Studeren bij het college ‘Feel-Healthy’ Psychologie betekent dan ook zowel een inhoudelijk leer proces als een persoonlijk ontwikkelingsproces.

Mentale processen
Cognitieve psychologie wordt ook wel de psychologie van de mentale processen genoemd, evenals de studie van begrijpen en kennen. Een meer precieze definitie zegt dat het de studie is waarop de hersenen informatie verwerken.

Conditionering
Een groot deel van ons functioneren is onbewust. Voor een groot deel is dat prettig, want dan hoeven we ons zelf niet telkens opnieuw onszelf uit te vinden en dingen aan te leren. Als we lopen zetten we automatisch, zonder na te denken de ene voet voor de anderen.

Die automatische piloot is dus enerzijds een voordeel, maar kent ook een valkuil. We misbruiken deze piloot namelijk ook om gevoelens die we lastig vinden uit te schakelen. Dit doen we vanuit een oude conditionering, die we al in onze kindertijd -onbewust – hebben aangeleerd.

Leren door te ervaren (oefening)
In de les gaan we kijken naar het evenwicht van ons doen- denken en voelen, waar licht de balans? Deze drie onderdelen zetten we uit in een Thema opstelling.

Ontwikkeling, waarneming en bewustzijn

Bewustzijn is een reactie op impressies vanuit de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld van andere personen, voorwerpen, geluid, licht, aanraking of andere prikkels. Of vanuit de binnenwereld, zoals gevoelens, gedachten, emoties, verlangens of behoeften.

 

De vier fases van bewustzijn

Wanneer je boos, verdriet of bang bent wil je vaak maar een ding en dat is ervan af komen. Alle aandacht focust zich op die ene emotie of die ene gedachte. Het gevoel van eenheid, heelheid, vreugde en ontspanning is weg. Het pad begint met het besef dat je in een vernauwing zit.

Tijdens de cursus worden praktische en dynamische opdrachten afgewisseld met theoretische concepten, gevolgd door actie en reflectiemomenten. Ieder kan casuïstiek uit zowel zijn eigen werkveld als zijn eigen dagelijks persoonlijk leven inbrengen. Leren bij het Pit’ college Psychologie betekent dan ook zowel een inhoudelijk leer proces als een persoonlijk ontwikkelingsproces.

Persoonlijkheid en motivatie 
Verschillen en overeenkomsten in persoonlijkheid tussen mensen, waarin persoonlijkheid inhoudt hoe het individu zich gedraagt ten opzichte van zijn sociale omgeving. Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft.

Motivatie – de invloed van het persoonlijkheidstype
Wat heb je nodig om gemotiveerd te raken, wordt door je kwaliteiten bepaald en door je persoonlijkheidstype. Om te bepalen welk persoonlijkheidstype jij bent wordt besproken tijden de les.

Extravert – introvert
Er is bijvoorbeeld een groot verschil in motivatie tussen extraverte typen en introverte typen. Ze hebben andere taken en een andere omgeving nodig om fijn te kunnen werken.

Sociaalpsychologische processen
Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie naar hoe (menselijke) gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door werkelijke of ingebeelde anderen. Ook de invloed van de opvoeders (familie) en hun leefomgeving.

Sociaal
De mens is bewust of onbewust altijd bezig met interacties, de cursus is daar een voorbeeld van. Omdat de programma’s plaats vinden in groepsverband is er een voortdurende terugkoppeling van wat er leeft in jou. Het benadrukt ook de invloed van sociale situaties op menselijk gedrag.

De sociale psychologie
De sociale psychologie probeert zowel groepsgedrag als individueel gedrag te begrijpen als het gaat om het reageren op of denken over de sociale omgeving.

Sociale identiteit
De sociale identiteit is vaak bepalend voor het gedrag van mensen. Bijvoorbeeld, wanneer een persoon zich sterk identificeert met een groep, dan zal zijn gedrag overeenkomen met de normen en waarden van die groep.

Nog niet overtuigd?

Je bent al goed op weg en je wil naar ‘Feel-Healthy’ College Psychologie, maar……momenteel heb je veel excuses op je weg. De 5 bekende excuses om geen psychologie te volgen. Wat is de jouwe?

We onderschatten namelijk vaak de macht die andere mensen op ons hebben, direct of indirect.

Persoonlijk advies of vragen?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Of hebt u vragen over de mogelijkheden? Ik ben iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Neem telefonisch contact op met Thea of stuur een mail via het contactformulier. Je kunt mij ook een bericht sturen via WhatsApp.

Meld je aan

Vul hieronder je gegevens in met daarbij de module waarin je geïnteresseerd bent en ik neem zo snel mogelijk contact met je op voor het regelen van een eerste afspraak. Bij inschrijving dient een aanbetaling gedaan te worden van € 30,-.


Betaling in één keerBetaling in termijnen (+ € 30,- op totaalbedrag)

Bijeenkomst 1Bijeenkomst 2Bijeenkomst 3Bijeenkomst 4Bijeenkomst 5Bijeenkomst 6