Thea Hopmans

Psychologie en persoonlijkheid

Kosten

€ 160,-

Inschrijfgeld: € 30,- (eenmalig)

Algemene informatie

 • 19:30 - 22:00
 • Wijkcentrum Den Deel te Goirle Frankische Driehoek 3, 5052 BL
 • 6 bijeenkomsten
  (dinsdag-avonden)

Data

 • 25-02-2020
 • 03-03-2020
 • 10-03-2020
 • 17-03-2020
 • 24-03-2020
 • 31-03-2020

Ook is het mogelijk om in te schrijven voor individuele bijeenkomsten. Gelieve dit aan te geven in het afspraken formulier onderaan deze pagina.

Een aanrader

“De cursussen die Thea geeft, zijn een aanrader om te volgen. Thea vertelt heel duidelijk en boeiend over psychologie. Je leert veel bij haar, maar het is tegelijkertijd ook altijd een gezellige bijeenkomst. Ik kom na de cursus altijd opgewekt thuis met al mijn inzichten en tips die gemakkelijk zijn toe te passen, zowel thuis als op mijn werk.”
Tip: 
Meld je aan en ervaar het zelf.

Rijke en dynamische leeromgeving

Mensen leren op verschillende manieren: door te studeren, te doen, te experimenteren, te luisteren, te observeren, te reflecteren en te handelen in de werkpraktijk of in de eigen (leef) omgeving.

College ‘Feel-Healthy’ Psychologie combineert deze verschillende leermogelijkheden in haar cursussen, waardoor een rijke leeromgeving ontstaat. De locatie, de ongedwongen sfeer van het ‘Pit college’ in het Brabantse Goirle draagt daar nog extra aan bij.

Doel en opzet
In dit programma gaat u onder leiding van een ervaren praktijkdocent aan de slag met de kern van psychologie. Zo leert u het gedrag van mensen beter begrijpen.

Tijdens het programma verdiept u zich in persoonlijkheid en gedrag. U doet kennis op over de intelligentie van de mens, leert het gedrag van mensen begrijpen in een sociale context en u krijgt zicht op de gehele ontwikkeling van iemands persoonlijkheid.

Persoonlijkheid is een omvattend begrip
Door te kijken naar de opbouw en ontwikkeling kunnen begrippen als karakter, temperament, vermogens, zelfbeeld en identiteit binnen het begrip persoonlijkheid nader omschreven en geplaatst worden. Hiermee kan duidelijk worden gemaakt wat persoonlijkheid inhoudt.

Tijdens het programma worden praktische en dynamische opdrachten afgewisseld met theoretische concepten, testen, diagnostiek, en korte-interventies. Leren betekent dan ook zowel een inhoudelijk leer proces als een persoonlijk ontwikkelingsproces.

Doel en opzet
Persoonlijkheid als alledaags begrip. Bij ontmoetingen met vreemden ontstaat er al snel een eerste indruk van hun persoonlijkheid. Bij nadere kennismaking nuanceren we deze eerste indruk:

We proberen om ‘achter’ de zelfpresentatie te kijken door uit iemands gedrag persoonlijkheidstrekken en tendensen in de beleving af te leiden.

We vormen onszelf een beeld van iemands minder zichtbare kenmerken: van overtuigingen en vooroordelen, van gevoelige punten, geheime wensen en angsten.

Motieven verschillen in type en hoeveelheid
We zoeken naar de motieven, de drijfveren van mensen. Een motief is als een intern proces van opwinding (*arousal) dat richting geeft aan gedrag of een doel. Kan ontstaan vanuit een tekort. Motieven zetten mensen aan tot waarnemen, denken en handelen met het oog op het bevredigen van een behoefte.

Oefening:
Korte interventies: Motieven zetten mensen aan tot waarnemen, denken en handelen met het oog op het bevredigen van een behoefte.

* opwekking; toestand waarin de zintuigen van iemand openstaan voor invloeden van buitenaf

LSI: Psychologische persoonlijkheidsprofielen, gedragsstijlen en veranderprocessen. De LSI verhoog je inzicht in je denkstijlen en gedrag, met de vraag: ‘Wie ben ik en wat maakt dat ik op deze manier functioneer’.

Onze denkautomatismen en attitude als basis voor ons gedrag of hoe we met anderen omgaan, hoe we problemen aanpakken en oplossen en hoe we beslissingen nemen.

Persoonlijkheid heeft betrekking op de kenmerkende individuele verschillen tussen mensen in de manier waarop ze denken, zich voelen en zich gedragen. Deze individuele verschillen zijn vrij stabiel en deels genetisch bepaald en openbaren zich in verschillende situaties.

Deze les gaat over de ontwikkeling en het professioneel en persoonlijk inzetten van ieders persoonskenmerken. Wie ben je? Hoe doe je? Wat bereik je? Waar kun je nog groeien? Waar liggen je grenzen? Waar is mijn doel?

Uitvoering:
LSI biedt u een waardevolle mogelijkheid te bekijken hoe u denkt en zich gedraagt – om te ontdekken wat uw specifieke sterke punten zijn en wat voor u ‘struikelblokken’ zijn.

Verder maken we kleine interventies met de cursisten onderling.

Doel en opzet
De persoonlijkheidsontwikkeling gaat je hele leven door. Een goed verlopen persoonlijkheidsontwikkeling geeft een adolescent een stevige basis voor het stellen van doelen en maken van keuzes voor zijn latere leven.

Identiteit
Identiteit verwijst naar ‘gelijkheid’: het gevoel, besef van altijd in wezen dezelfde persoon te zijn. Je kunt jezelf identificeren met een ander of met een bepaalde cultuur. Je herkent jezelf in de ander, je ervaart overeenkomsten en neemt ook normen en waarden van de ander over. Het proces van identificeren speelt op alle leeftijden. Maar de adolescent gaat hier anders mee om dan kinderen en pubers.

Bij kinderenkunnen zowel opvoeders, vriendjes als fantasiefiguren tot idolen gemaakt worden.

Pubersrichten zich vooral op leeftijdsgenoten: de peergroup. De groepsnormen en waarden voor uiterlijkheden en gedrag zijn dan belangrijk.

In de adolescentieontstaat er meer een intern zelfbeeld over de eigen ideeën en gevoelens: ‘Zo ben ik’. Adolescenten kiezen nu zelf voor personen waarmee ze op ‘dezelfde golflengte zitten’.

Opdracht:
We gaan de drie leeftijd stromen in ons zelf volgen en verwoorden op papier. Daarna kleine driehoek opstellingen, het kind, de puber en de adolescent.

Doel en opzet
Territorialiteit is de ervaring dat we ons eigenaar voelen van een ruimte. Dit uiten we door de omgeving te personaliseren, markeren, bezetten en verdedigen.

Vier aandachtsgebieden zijn:
Persoonlijke ruimte (je eigen lichaam je energie omhulsel)

Territorialiteit: is de ervaring dat we ons eigenaar voelen van een ruimte. Dit uiten we door de omgeving te personaliseren, markeren, bezetten en verdedigen. Denk aan: We leggen onze tas op de stoel naast ons in de trein om deze bezet te houden.

Crowding: Het gaat bij crowding in ieder geval om de subjectieve beleving van een persoon. Wat voor de een te veel drukte is, is voor de ander juist een gezellige drukte.

Privacy: Wat zijn grenzen in persoonlijke relaties? Hoe zit het met respect voor elkaar bij het afbakenen van het terrein waar alleen jij alles voor het zeggen hebt? Wat zijn je rechten en plichten op dat punt?

Opdracht:
Verbale en non verbale opdrachten. Gericht naar het thema.

Doel en opzet
Authenticiteit of authentiek zijn: het zijn woorden die het goed doen in deze tijd. Maar wat is authenticiteit nu precies? En hoe word je authentiek? Een andere vraag is: wat heeft ervoor gezorgd dat u het niet (meer) bent?

Wat is authentiek? Wanneer ben je dat?
Wij benoemen een aantal kenmerken van authenticiteit. Een authentiek mens:

– durft te luisteren naar eigen intuïtie en durft zijn mening te baseren op eigen waarneming
– gaat te rade bij zichzelf in zijn oordeelsvorming
– durft zichzelf te zijn
– durft eigen behoeften te vervullen en heeft daar oog voor
– maakt keuzes op basis van eigen behoeften

Praktijk deel:
Wat nu als de behoeftes niet vervuld zijn, en welke invloed is doorgegeven vanuit de opvoeding. Ik neem je mee in de gedachtengoed van de PRI en systeem psychologie.

Dinsdag – Avond

Door op dinsdagavond naar de cursus te gaan en een avond uit te trekken voor het voorbereiden van de lessen, is de cursus een aanrader. Fijn is de klassikale uitleg met daarin ruimte voor vragen zodat er een interactie ontstaat waardoor de lesstof levendig wordt en beter begrepen wordt.

Kleine toelichting

Er wordt tijdens de lessen soms kleine inzichtelijke opstellingen gegeven, om te zien, te proeven en inzicht te krijgen in de beweging van de opstelling en het systeem.

Extra hulp nodig bij het uitzoeken? En heb je nog vragen? Thea zet zich graag voor je in. Mail haar met je vraag

Het brede domein van de Psychologie

In het dagelijkse leven worden we vaak geconfronteerd met wat psychologen zeggen over de menselijke ontwikkeling, over oud worden, over ziekte en gezondheid, over arbeid, over ons handelen. Psychologie behoort, net als veel andere woorden, tot onze…

Psychologie : Blijf niet achter, Praat mee, Weet hoe het zit.

Persoonlijk advies of vragen?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Of hebt u vragen over de mogelijkheden? Ik ben iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Neem telefonisch contact op met Thea of stuur een mail via het contactformulier. Je kunt mij ook een bericht sturen via WhatsApp.

Meld je aan

Vul hieronder je gegevens in met daarbij de module waarin je geïnteresseerd bent en ik neem zo snel mogelijk contact met je op voor het regelen van een eerste afspraak. Bij inschrijving dient een aanbetaling gedaan te worden van € 30,-.


Betaling in één keerBetaling in termijnen (+ € 30,- op totaalbedrag)

Bijeenkomst 1Bijeenkomst 2Bijeenkomst 3Bijeenkomst 4Bijeenkomst 5Bijeenkomst 6