Thea Hopmans

“Sofrologie College” Rouw & Verlies – Opleiding voor Professionals

OPLEIDING ROUW
SOFROLOGIE- SYSTEMISCH-WERKEN- PSYCHOLOGIE

Sofrologie opleiding: Rouw & Verlies

Deze opleiding staat open voor alle professionals die zich bezighouden met de begeleiding van nabestaanden, die betrokken zijn bij een activiteit die vraagtekens zet bij de begrippen rouw, rouwwerk en hun kennis over deze onderwerpen willen verdiepen
(zorgverleners, artsen, verpleegkundigen, psychologen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, vrijwilligers, onderzoekers, studenten, medicosociale professionals, begrafenisprofessionals, religieuze leiders..

Rouwen is een natuurlijk proces dat vraagt om erkenning van het verlies, en nabijheid van anderen, om de moeilijke rouwemoties te kunnen doorstaan. In deze 5-daagse opleiding leer je dat rouw verschillende verschijningsvormen kent en dat iedereen rouw uit op een manier die bij hem of haar past. Je leert hoe een gezond rouwproces eruit ziet, en hoe je je cliënt hierin kunt begeleiden.

In deze opleiding wordt uitgegaan van het Holistisch geheel wat betrekking heeft op alle verschillende aspecten, facetten en eigenschappen van rouw, de wijze waarop die met elkaar in verband staan en elkaar beïnvloeden. Niet gericht op specifieke onderdelen, niet louter met het doel om een deel van een probleem op te lossen.

Het Sofrologisch veelzijdig proces model voor rouw

Ze is immers bedoeld als de eerste fase in een meer omvattend proces.

Wat rekening houdt met het geheel van de persoon.

Het is een procesmodel, waarin zowel rouw als herstel een plaats hebben. Het model toont de rusteloze deining tussen verlies en herstel. Het gaat over balans tussen het verlies ervaren en ontspanning. Je langzaam bewust te worden van je vernieuwde bestaan, nieuwe wegen vinden en de zin van het leven hervinden stap voor stap. Andere theorieën over rouw (de vier taken van het “werk” van rouw) worden ook besproken, zodat iedere student gedegen achtergrondkennis bezit over rouw en verlies.

Je leert tijdens het lesprogramma over de menselijke ontwikkeling. Dit helpt je begrijpen hoe jongeren en volwassenen omgaan met rouw. Ook verschillen in rouw tussen mannen en vrouwen zijn vaak te herleiden naar verschillen in ontwikkeling. In het lesprogramma worden verschillende aspecten rouw besproken, zoals rouw en de emoties, de vier fasen van het rouwproces, meelevend luisteren. Ook kijken we naar mogelijke hulpbronnen bij rouw, zoals de sociale omgeving, veerkracht en rituelen.

De basis van de opleiding bestaat uit theorie en inzichten over rouw en verlies. Deze worden afgewisseld met oefeningen en opdrachten. Deze oefeningen en opdrachten doe je eerst zelf, om zo te voelen welk effect ze op een rouwend persoon kunnen hebben. Ook je eigen rouwgeschiedenis komt op deze manier aan bod en krijgt een plek. Je krijgt zo meer inzicht in je eigen thema’s en patronen en hoe deze je zullen helpen of belemmeren om rouwende mensen te begeleiden.

FENOMENOLOGIE – WAARNEMING – BEWUSTZIJN

Inventariseren van de kennis over rouw in de groep en het leren van belangrijke theorieën met Sofrologische, Psychologische en Systemische inzichten over rouw en verlies. In de middag richten we ons op Systemische en Sofrologische manier van kijken naar rouw

de vier fasen van het rouwproces

fase 1: schrik en verwondering

De confrontatie

De geliefde is verdwenen. Alles is af. De nabestaanden kunnen het niet geloven. Dit is de eerste fase van rouw: die van shock, ongeloof, ontkenning. Een totaal verlies aan referentiepunten

  • Beschermingsmechanisme: de ontkenning
    Loslaten afscheid nemen opnieuw verbinden

  • Tijdens de college dagen wordt voldoende ruimte gelaten voor oefeningen gericht naar zelfkennis, bewustzijn en ontspannings oefeningen gericht naar Sofrologie en systemisch werken.

Het delen dat de dagen structureerde, is verdwenen. Dit is zeer verontrustend voor de nabestaanden. Het verdwijnen van deze herkenningspunten kan leiden tot het gevoel van identiteitsverlies, of zelfs van duplicatie: 

We besteden aandacht naar rouw (de vier taken van het “werk” van rouw) deze worden besproken, zodat iedere student gedegen achtergrondkennis bezit over rouw en verlies.

Tijdens de college dagen wordt voldoende ruimte gelaten voor oefeningen gericht naar zelfkennis, bewustzijn en ontspannings oefeningen gericht naar Sofrologie en systemisch werken.

De derde fase duurt lang. Er zal een tijd komen dat de pijn zal worden verlicht, dat de orkaan er eindelijk voorbij zal zijn. Het zal als bewijs in haar naar voren komen. Ze moet volhouden ondanks alle tekenen van het tegendeel. 

Het verschil tussen een depressieve ervaring en klinische depressie 
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen depressieve ervaringen en klinische depressies, ze kunnen inderdaad verward worden en aanleiding geven tot onjuiste diagnoses en medicijnvoorschriften.

Luistervaardigheden en meelevend luisteren

Je leert tijdens het programma wat past binnen de werkzaamheden van de verlies en rouwtherapeut /coach en wanneer je zou moeten doorverwijzen naar iemand die meer gespecialiseerde hulp kan bieden.

* Tijdens de college dagen wordt voldoende ruimte gelaten voor oefeningen en vragen. 

de vier fasen van het rouwproces
fase 4: herstructurering

Deze laatste fase is vaak al begonnen tijdens de voorgaande fasen 1. Net als tektonische platen worden de fasen over elkaar heen gelegd. Dit geldt des te meer voor de fasen 3 en 4: terwijl de niveaus van de nabestaanden uiteenvallen, beginnen andere niveaus een fase van herstructurering.

> De terugkeer naar het leven
> Voorbijgaande weerstanden
> Een metamorfose van binnen en buiten
> Veranderende rollen in het gezin
>
Een gewijzigde kijk op het leven

* Tijdens de collegedagen wordt voldoende ruimte gelaten voor oefeningen en vragen. 

ONTSPANNEN MET SOFROLOGIE


de vier taken van het “werk” van rouw

HEF DE REMMEN OP DIE ROUW BELEMMEREN

Aan het einde van een diepgaande transformatie herdefinieerde ze al haar relaties: haar relatie met zichzelf, met de overledene, met anderen en met de wereld. Bij de voltooiing van deze revolutie spelen verschillende factoren een rol: het vermogen om zichzelf te herbouwen, iemands persoonlijke geschiedenis, de structuur van zijn persoonlijkheid, alles waaruit hij bestaat.

Hier gaan we dieper op in met oefeningen, rollenspel, opstelling, schrijven naar.  

Afscheid nemen van de cursus met een behaalde certificaat.

Het doel van rouw en verlies - Therapeut - Coach

Dit programma geeft hulpverleners de handvatten die nodig zijn om mensen die te maken hebben met rouw en verlies op een passende manier te begeleiden. Je leert hoe je mensen kunt begeleiden in een ‘normaal’ rouwproces en je leert herkennen wanneer er sprake is van verstoorde rouw en wat er nodig is om iemand ook in die gevallen goed te begeleiden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de grenzen van het vak en wanneer het bij gecompliceerde processen nodig is om door te verwijzen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Iedereen die de opleiding Therapeut, Coaching of een vergelijkbare opleiding heeft afgerond kan toegelaten worden tot deze opleiding. Ook professionals met een andere relevante achtergrond (zoals psychologie, pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk) kunnen in overleg worden toegelaten. Maar ook wanneer je een aantal jaren werkervaring hebt op een plek waar je veel met rouw te maken hebt (bijvoorbeeld als uitvaartondernemer, hospice medewerker, pastoraal werker) kun je contact opnemen om te kijken of je tot het programma toegelaten kunt worden.

Wat leer ik tijdens de opleiding Rouw en Verlies?

Inzicht in het proces met: Sofrologie, Psychologie en Systemisch werken

Door deze opleiding te volgen, krijg je gedegen kennis over verlies en rouw. Samen met goede luistervaardigheden, meelevend luisteren is dit onmisbaar in het begeleiden van mensen met een verlieservaring. Je leert tijdens het programma wat past binnen de werkzaamheden van de verlies en rouwtherapeut / coach en wanneer je zou moeten doorverwijzen naar iemand die meer gespecialiseerde hulp kan bieden. Daarnaast leer je de drie essentiële vragen van rouwen en welke vaardigheden ouders en andere betrokkenen bij een jongere nodig hebben om hun jongere te kunnen begeleiden.