Thea Hopmans

Sofrologie en Emoties

Inschrijf - Formulier

Thea Hopmans

Sofroloog-professioneel

Trainer en docent aan de Nederlandse school voor Sofrologie Tilburg

donderdag 27 januari, 10 en 24 februari 2022

INSCHRIJF -FORMULIER

Thea Hopmans Psycho Therapeut & Sofroloog


Waarom is Sofrologie de wetenschap van het bewustzijn

SOPHROLOGISCHE REACTIES OP VERSCHILLENDE SOORTEN EMOTIES

 De module emotie in detail:

Categorie en doelstellingen van de bijeenkomsten:
De studie valt onder de categorie acties voor het verwerven, onderhouden en/of verbeteren van kennis in de Sofrologie voor jezelf en als student.
Voor de persoon;  Leren omgaan met je emoties is leren om het juiste gedrag te kiezen, om samenhang te geven aan ons handelen. Maar sommige moeilijkheden kunnen optreden bij de implementatie van dit gedrag, vooral die met betrekking tot een gebrek aan zelfvertrouwen
Voor de student; dankzij deze training de essentiële en elementaire kennis te laten verwerven die hem of haar in staat zal stellen de middelen te verdiepen om het beroep van Sofroloog uit te oefenen met het oog op de begeleiding van emoties. Met als resultaat het behalen van een certificaat specialisatie emotie. 
Organisatorische details:
De duur van de training is vastgesteld op 21.00 uur, verdeeld over 3 dagen, van 9.30 uur tot 16.30 uur (Het wordt aanbevolen om de eerste dag vanaf 9.00 uur aanwezig te zijn om de registratieformaliteiten te vergemakkelijken).

Het maximumaantal cursisten per training is vastgesteld op 8 tot 12 personen.
De training wordt face-to-face gevolgd.
De training ruimtes bevinden zich in Tilburg (10 min. lopen van station west, Tilburg) De NSST: Nederlandse School voor Sofrologie Tilburg

Ontwikkelingsmethoden, leermiddelen:

De opleidingsactie zal plaatsvinden in overeenstemming met het hierboven beschreven algemene trainingsprogramma en dit door een afwisseling van theoretische presentaties en Sofrologische praktijken.
Men kan tijdens de training regelmatig vragen stellen, wat de kennisoverdracht in het kader van het vooraf gedefinieerde programma vergemakkelijkt.
De docent zorgt ervoor dat de cursisten regelmatig de kans krijgen om zich uit te spreken en met de trainer uit te wisselen en eventueel zijn begrip van de concepten te vergelijken met de andere cursisten.

Technische middelen:
Projectie van lesmateriaal in het leslokaal.

Een educatief dossier met betrekking tot het programma van de module zal bij aankomst aan elke cursist in de vorm van een papieren map worden uitgedeeld, waardoor elke cursist de voortgang van de opleidingsactie kan volgen en zo toegang krijgt tot de kennis die de doelstellingen vormt die inherent zijn aan de training.

Methoden voor kennistoetsing: voor de studenten
De opleiding wordt gevalideerd op basis van een evaluatie aan het einde van de opleiding in de vorm van het opstellen van praktijkverslagen en een vragenlijst.

Profiel van docent -trainer:
Mevrouw Thea Hopmans, Sofroloog -professioneel aan de Nederlandse School voor Sofrologie Tilburg.

& Sofrologie

Specialisatie emotie

donderdag 27 januari, 10 en 24 februari 2022 09:30 tot 16:30 uur

Kosten en aantal uren

295,- € 21 uur face-to-face lessen, Lunch en documentatie lessen inbegrepen

Praktische zaken

Financiële voorzieningen:
De prijs van de specialisatie is vastgesteld op € 295.- inclusief belastingen voor mensen die hun opleiding zelf financieren. Neem in geval van ondersteuning contact met ons op.

Registratieformaliteiten:
Het registratieformulier (hiernaast) moet naar ons worden teruggestuurd, vergezeld van de aanbetaling die overeenkomt met 34% van de totale kosten van de specialisatie training of wel € 100,-.
Na ontvangst van de aanmelding met de aanbetaling, krijgt u een bevestiging van de aanmelding met de daarbij behorende verdere informatie. Het is mogelijk om de financiën te spreiden

Toegankelijkheid – Handicap:
We bestuderen alle situaties met een handicap van geval tot geval om integratie in de training te overwegen.

Informatie en registratie

Tel: 06-2520-2048
info@theahopmans.nl
Vragen neem contact op 

Schrijf in en meld je aan

Vivance   Levendigheid

De Sofrologische betekenis ervan:

Het is de fenomenologische ontmoeting met zichzelf en met de wereld. De kern van de Sofrologische methode. De drijvende kracht achter onze Sofrologische actie
Toegevoegd aan leven of leven geeft het achtervoegsel VIVance het resultaat van een handeling aan. Deze actie is de aandacht voor de verschijnselen die uit ons bewustzijn voortkomen (intentionaliteit = het gericht zijn). het resultaat: wat in ons wordt ervaren in de puurheid van emotie, zelfs voordat we een min of meer intellectuele verklaring hebben afgelegd.

Alle kracht van de existentiële fenomenologie die aan onze methode ten grondslag ligt, komt hier naar voren. Omdat de aandacht die zo wordt besteed aan wat diep van ons komt, ons in staat zal stellen onszelf beter waar te nemen en in samenhang met onszelf te zijn.

Een dynamisch woord. Gecentreerd op wat wordt ervaren, is leven het voelen van het lichaam, gevoelens, emoties, alles wat er doorgaat … Kortom, de verschijnselen die van ons zijn …

LEER DIT LEVEN TE LEVEN DAT IN ONS LEEFT