Thea Hopmans

Sofrologie opleiding

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR SOFROLOGIE

WORDT EEN PROFESSIONELE SOFROLOOG

College' voor Sofrologie' Opleiding 1e basis jaar

Op zoek naar een mensgericht beroep waar je anderen helpt en begeleidt naar een betere kwaliteit van leven. Dus begin aan een beroep vol toekomst. Word Sofroloog dankzij onze training.

Je bent geïnteresseerd in sophrologie, je denkt aan een opleiding, je aarzelt bij de keuze van een opleiding? We raden je aan onze brochure te lezen.

De opleiding tot basis Sofroloog 

is een praktijkgerichte beroepsopleiding met diepgang. Deze opleiding is HBO (accreditatie daaraan wordt gewerkt door het CAT) en bestemd voor mensen uit verschillende vakgebieden die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of verandering in hun carrière. Voor deelname aan deze opleiding wordt geen therapeutische of psychologische voorkennis vereist. Na het voltooien van deze opleiding kun je je zelfstandig vestigen als Sofroloog basisjaar.

1e jaar basis opleiding 2022
2e jaar start december 2022
3e jaar start in oktober 2023

VOOR WIE OP ZOEK IS NAAR EEN PASSENDE OPLEIDING

De opleiding Sofrologie is een driejarige beroepsopleiding, de opleiding is verdeeld in 3 fases:

1e jaar is een basisjaar bedoeld voor hen die zelfstandig een Sofrologie praktijk willen starten met een basis werkveld als Sofroloog.
2e jaar is een jaar waar meerdere therapeutische werkvelden onder de aandacht worden gebracht
3e jaar wordt gewerkt met een zeer breed Sofrologisch werkveld. Info over deze 3 college jaren wordt in de kennismaking toegelicht.

De opleiding richt zich vooral op het opdoen van praktische ervaring met de gedoceerde therapie en coachvormen. Hierdoor wordt de stap naar het starten van een eigen praktijk aanzienlijk verkleind.
Ieder jaar starten meerdere groepen, De opleidingen worden gegeven in de weekenden, de specialisaties hebben een vaste doordeweekse dag les. Een aanzienlijk deel van onze studenten volgt de opleiding naast een vaste baan.

Waarom kiezen voor deze opleiding?

 • Integrale benadering:
  Inhoudelijke theoretische kennis wordt gecombineerd met het onder begeleiding trainen van praktische vaardigheden.
 • Persoonlijke ontwikkeling:
  Een succesvol coach-therapeut is zich bewust van de effecten van non-verbale communicatie en overdracht. Daarom vormen zelfonderzoek en zelfreflectie een belangrijk onderdeel van deze opleiding.
 • Praktijkondersteuning:
  Tijdens de opleiding ga je echte cliënten begeleiden, leer je hoe je een praktijk opzet en hoe jij je, met jouw kwaliteiten, kunt differentiëren van andere therapeuten. Veel van onze studenten hebben al voor het afstuderen een lopende praktijk.
 • Persoonlijke begeleiding:
  Een ervaren team van docenten en mentoren staat klaar om jou zo goed mogelijk te begeleiden tijdens je studie.  Dat maakt dat je als student vanaf het eerste begin tot aan de dag van de diploma-uitreiking kunt rekenen op een persoonlijke en professionele begeleiding.
 • Beroepsvereniging:
  Al tijdens de opleiding kun je je aansluiten bij een beroepsvereniging naar keuze. Na het behalen van het diploma kom je via jouw aansluiting bij de beroepsvereniging in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars. 

Sofrologie is een engagement, dat men in de eerste plaats aangaat met zichzelf. Voor iedereen die zichzelf wenst te verrijken in zijn relatie met zichzelf en zijn omgeving kan sofrologie een oplossing bieden.

Een sofroloog biedt doeltreffende ondersteuning aan, aan mensen in groep of individueel die hun gezondheid in eigen handen willen nemen en stressbestendiger willen worden. De sofroloog begeleidt zijn leerling in de richting van meer persoonlijke groei en autonomie.

Het woord SOFROLOGIE stamt uit het oude Grieks:

 • SOS: harmonie, vrede
 • PHREN: Bewustzijn, geest
 • LOGOS: studie, wetenschap

LSI: Psychologische, Diagnostische instrumenten om persoonlijkheidsprofielen, gedragsstijlen en veranderingsproces van personen in kaart te brengen.

Dit onderdeel van de opleiding richt zich op mensen met een HBO+ werk- en denkniveau die beseffen dat persoonlijke en professionele ontwikkeling over veel meer gaat dan cognitieve kennis.

Naast een helder theoretisch kader en een breed scala aan tools & technieken biedt de LSI tal van werkvormen om naast cognitie juist het emotionele brein aan te spreken. Ontwikkeling uit zich immers in gedrag en het is de emotie die gedrag stuurt of juist tussen ons en onze dromen in staat. Daarnaast blijkt emotionele intelligentie doorslaggevend te zijn voor succes in het privé en bedrijfsleven.

Onze begeleiding is maatwerk. Je ontwikkelt je vanuit van jouw authentieke talenten. Als coach, professional en als mens.

Bert Hellinger is de grondlegger van de familie opstellingen, Hij heeft velen van ons laten zien, dat het mogelijk is hoe oude pijnen te doorzien en daardoor tot verwerking komen. Mensen zijn altijd in ontwikkeling. Met elkaar, zonder elkaar. In families, in teams, in organisaties. Het systemisch denken maakt ons bewust van het waarom van ons zijn en doen. Met organisatieopstellingen en familieopstellingen ontstaat ruimte voor beweging. Tijdens de opleiding Sofrologie is systemisch werk hier een onderdeel van. Het laat ons de eigen bagage zien, over waar we vandaan komen en hoe we gevormd worden door de geschiedenis die ons voorafging. Het draagt bij aan de inzichten en ontwikkeling van mens en organisatie.

Sofrologische vormen welke aan bod komen

Als college voor Sofrologie hebben wij als doel onze studenten zo breed en compleet mogelijk op te leiden. Binnen ons opleidingsprogramma hebben wij een keuze gemaakt uit de meest effectieve moderne, complementaire vormen en deze in onze opleiding verweven. Tijdens de opleiding zul jij je bekwamen in cognitieve en gedragswetenschappelijke behandelingstechnieken, maar tevens in de volgende moderne en effectieve therapeutische technieken: Klik deze aan voor meer informatie.

Bio-Energetica leert je voelend aanwezig te zijn in je lichaam. Het lichaam is je huis en gevoelens zijn de reactie op de omgeving. Dus het is erg belangrijk dat je op tijd de goede informatie krijgt om adequaat te kunnen reageren.

Voor aankomende Sofrologen is het van groot belang dat ze goed contact hebben met zichzelf. Als Sofroloog is het belangrijk dat je onderscheid leert maken welke emotie van jou is en welke van de ander. Daarvoor moet je goed jezelf kunnen blijven voelen Deze vaardigheid leert Bio-Energetica je.

Het lichaam weer beschikbaar maken voor het voelen is essentieel. Daarnaast leer je om gevoelens te uiten. Gevoelens zijn niet goed of slecht, ze zijn en zetten je aan tot actie. Ze vormen een bron van de menselijke energie, ons uniek zijn en motivatie, en ze zijn een deur tot onze intuïtie. Het uiten en naar buiten brengen van gevoelens en emoties is in deze maatschappij erg ondergewaardeerd. Vanaf onze jeugd hebben we veelal geleerd om emoties binnen te houden. Dat heeft tot gevolg dat we niet meer durven voelen. Voelen is eng geworden en we zijn er bang van. We weten vaak ook niet hoe je veel voelen kunt hanteren in je lichaam.

Bio-Energetica is geen oplossing voor ziektes maar een doeltreffende en efficiënte methode om je lichaam beschikbaar te maken voor gevoelens en emoties. Je gaat weer voelen dat je bestaat. Met twee voeten op de grond. Deze gewaarwording heb je nodig om voor jezelf te kunnen opkomen.

Het leren eerlijk worden naar jezelf is moeilijker dan we denken. We houden ons graag voor de gek. Het gaan luisteren naar de signalen van je lichaam vereist dat je bereid bent om eerlijk te zijn. Het lichaam liegt niet en wat je voelt is waar. Het ernaar luisteren heeft consequenties, lichaamswerk leert je vanuit je eigen liefde en in mildheid naar jezelf deze consequenties te zien en vandaar uit keuzes te maken. Je grenzen te stellen en op te komen voor jezelf.

De werkwijze van Bio-Energetica is ervaringsgericht. Al doende krijg je zicht op je persoonlijkheidsstructuur. Leer je oude trauma’s te verwerken en kan de heling beginnen. Daarnaast leer je vaardigheden om je leven in de door jou gewenste banen te leiden.

Bio-Energetica leert je de eeuwige strijd waar te nemen en te handelen tussen denken en voelen.Alexander Löwen (New York, 23 december 1910) was een Amerikaanse Arts psychotherapeut en schrijver. Löwen ontwikkelde samen met John Pierrakos een psychotherapie die een link legt tussen het lichaam en de geest met de naam bio-energetica.

Autogene training is een relaxatietechniek, waarbij je via concentratie en voorstellingsvermogen jezelf stapsgewijs in een diepe staat van ontspanning (lichamelijk en geestelijk) leert brengen. Heinrich Schultz# de Berlijnse psychiater heeft autogene training in de vorige eeuw ontwikkeld.

Relaxatie – Progressief

Een echte klassieker. De Amerikaanse arts en psycholoog Edmund Jacobson# ontwikkelde deze oefening in de jaren 20 van de vorige eeuw. Ongeveer gelijktijdig dus met die andere klassieke ontspanningsoefening, de Autogene Training. Bij de Spierontspanning leer je spanning in je spieren waarnemen en vervolgens loslaten. Jacobson zegt “Ontspannen zijn is fysiologisch gezien precies het tegenovergestelde van onrustig of nerveus zijn.” Ontspanning is voor Jacobson dus vooral een lichamelijke (bewuste) kwestie.

Hypnotherapie

hypnose is slechts een lichte meditatieve – autogene ontspanning, waarbij jij de controle behoudt en je volledig bewust blijft van wat er met je gebeurt.

Basis PRI is een methode die ervan uit gaat dat verdrongen en ontkende gevoelens uit de jeugd bepalend zijn voor onze reacties als volwassene in het hier en nu. Als kind is men afhankelijk van ouders of verzorgers en deze mensen kunnen er simpelweg niet altijd zijn om het kind liefde, warmte en geborgenheid te geven. Dit bezorgt het kind verpletterende emotionele pijn, het krijgt immers niet wat het nodig heeft om te overleven.

Het psychisch afweersysteem zorgt ervoor dat die onverdraaglijke waarheid wordt verdrongen uit het bewustzijn en daardoor niet wordt gevoeld. Zo wordt een kind met een goed functionerend psychisch afweersysteem beschermd tegen elke emotionele pijn, hoe heftig ook, waardoor het in staat is de jeugd te overleven. Dat psychische afweersysteem blijft actief wanneer het kind volwassen (=onafhankelijk) is geworden.

Een situatie in het volwassen hier en nu doet onbewust denken aan pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden en de afweer wordt razendsnel geactiveerd. De oude afweermechanismen trachten nog steeds te beschermen tegen emotionele gevaren van vroeger, terwijl die gevaren nu niet meer levensbedreigend zijn. Zij laten mensen in het hier en nu dingen doen en denken die niet langer nodig zijn en die een negatieve invloed hebben op het eigen leven.

In de opleiding Sofrologie maken we kennis met delen van de PRI: Bewustzijn is het sleutel woord. 

Relaxatie
Zowel haast als drang naar prestatie zijn grote dwalingen van deze tijd en leiden tot over-druk. Bij overdruk is het innerlijk evenwicht uit balans en dan spreekt men van verstoorde homeostase.

Het lichaam heeft regelsystemen die een fysiologisch systeem dat onder spanning is, kan doen overgaan naar ont-spanning. Maar als de draaglast groter blijft dan de draagkracht, volgt er overdruk in het zenuwstelsel. Relaxatie Therapie heeft een diepgaande ontspannende werking, laat toe dat emoties kunnen losgelaten worden, versterkt het immuunsysteem en werkt ook preventief om gezond te blijven.

Meditatie en visualisatie
Een visualisatie is het vertalen van een gedachte naar een beeld. Bij visualisatie gaat men ervan uit dat onze verbeelding een grote invloed heeft op het fysieke, mentale, emotionele en spirituele welbevinden. Met behulp van visualisatietechnieken is het mogelijk het onderbewustzijn te beïnvloeden en overtuigingen te veranderen.

Meditatie draait om het aandachtig observeren van je ervaringen in het moment. Zonder jezelf te veroordelen voor die ervaringen en de reacties die ze teweegbrengen. Dit kun je heel veelzijdig inzetten. Waarnemen het is wat het is, in het nu.

 

 

Een Sofrologiesessie kent 5 stadia.

Wanneer u op KLIK drukt krijgt u meer informatie over de verloop van de oefeningen en de sessies. Een document met veel info.

Vragen beantwoord?

OPLEIDING________________. &

______________SPECIALISATIES

NSST: Sofrologie opleiding

Sofrologie is uitgegaan van de observatie en studie van het bewustzijn. Je start vanuit je lichaamservaring en gaandeweg word je je bewust van het verband tussen lichaam en de geest en hoe dit je levenswijze beïnvloed. Het doel van Sofrologie is dan ook om evenwicht te vinden tussen de twee en meer positieve gewoonten te bevorderen.

NSST: Sofrologie Specialisatie

Een Sofroloog is iemand die in de praktijk personen individueel of in groep begeleidt om hen te leren hun capaciteiten te optimaliseren en/of om zich te leren aanpassen aan de verschillende situaties waarmee ze worden geconfronteerd in hun leven. Sofrologie zou tevens een antwoord kunnen zijn op de alsmaar toenemende psychische en mentale problemen bij mensen (STRESS).

Sofrologie is uitgegaan van de observatie en studie van het bewustzijn. Je start vanuit je lichaamservaring en gaandeweg word je je bewust van het verband tussen lichaam en de geest en hoe dit je levenswijze beïnvloed. Het doel van Sofrologie is dan ook om evenwicht te vinden tussen de twee en meer positieve gewoonten te bevorderen.

Thea Hopmans Psycho Therapeut & Sofroloog

Persoonlijk advies of vragen?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Of hebt u vragen over de mogelijkheden? Ik ben iedere werkdag bereikbaar van 9.30 tot 18.00 uur. Neem telefonisch contact op met Thea of stuur een mail via het contactformulier. Je kunt mij ook een bericht sturen via WhatsApp,