Thea Hopmans

Sofrologie steun bij Rouw en Verlies voor volwassenen

Sofrologie veerkrachtig (over)leven na ingrijpend verlies

De hedendaagse Sofrologie, Psychologie en Fenomenologie dagen ons uit om de levenswijsheid die in elk van ons zit te (her)ontdekken en te (her)inneren als een praktische handleiding voor het leven van alledag.
In de training richten we ons op de essentie van verlies en rouw voor volwassenen.

Rouw en Verlies:

Bewust-zijn van ons lijden

In deze (module) training richten we ons op de essentie van verlies en rouw.
U doet kennis en vaardigheden op die onmisbaar zijn bij het begeleiden van mensen met een verlieservaring.
Daarmee vormt deze module het fundament voor de andere Psycho-didactische
trainingen op het gebied van verlies en rouw:

  • •  Verlies, rouw en pijn bij volwassenen
    •  Verlies, rouw en depressie van materiële zaken
    •  Verlies, rouw en afscheid: laatste levensfase
Thea Hopmans Psycho Therapeut & Sofroloog

Gedachtegoed van Thea Hopmans Sofroloog,

Sofroloog, Psycho en Systeemtherapeut. De training Verlies en rouw: Bewustzijn van ons Lijden is ontwikkeld volgens het gedachtegoed van Thea Hopmans psychotherapeut en Sofroloog met wetenschappelijk onderbouwde strategieën. Psychotherapeut met een specialisatie Rouw en Verlies en zijn fysieke en psychische gevolgen met Sofrologie als ondersteunende behandelmethode.