Thea Hopmans

Systemische opstellingen: werken met gezinnen

Patronen in het gezin anders bekijken

Je maakt je zorgen over één van je kinderen of over jouw gezin. Eén van jouw kinderen vertoont gedrag waar jij, het kind of broertjes of zusjes hinder van hebben of zich aan storen. Het kan zijn dat je kind snel boos is en moeilijk te kalmeren; je kind vraagt continu (negatieve) aandacht; je kind slaapt slecht; je kind kan slecht zelfstandig spelen of lijkt niet op te willen groeien; je kind is erg verlegen of bang. Het kan ook zijn dat jouw kinderen veel ruzie hebben en dat zij negatief gedrag met elkaar in stand houden. Er kunnen heel, veel redenen zijn waarom jij je zorgen maakt.

Het kan daarbij ook zo zijn dat je een deel van het gedrag van je kind herkent vanuit jouw eigen kindertijd of dat je wilt voorkomen dat je kind negatieve ervaringen mee maakt.
Herken je hier iets van, dan kan systemisch werken mogelijk iets voor jou en jouw gezin betekenen.

Systemisch werken is een vorm van gezin coaching waarbij ik op een eenvoudige manier patronen binnen je gezin zichtbaar krijg. Vaak hebben deze patronen een herkomst die voortkomt uit jouw eigen familiegeschiedenis.

Systemisch: Inzicht krijgen in ieders plek binnen het gezin.

Onderlinge verhoudingen en afstand tussen familieleden worden zichtbaar. Op een eenvoudige en snelle manier wordt duidelijk waar belemmeringen of hardnekkige patronen zitten die je met elkaar in stand houdt. Door te zien wat je met elkaar doet, ontstaat er ruimte en inzicht in hoe je als gezin, met een klein verschil een heel andere dynamiek kunt krijgen in de omgang met elkaar. Dat zichtbaar maken lost vaak spanningen op en geeft letterlijk lucht. Zowel voor het kind waar jij je zorgen over hebt als voor andere gezinsleden.

In de basis zijn kinderen grenzeloos loyaal aan hun ouders.

Zelfs als ze afwijkend of lastig gedrag vertonen, zit daar onbewust iets onder dat erop gericht is aandacht te krijgen voor datgene wat niet klopt. Spanningen bij één van de ouders of onverwerkte of onbesproken zaken in de familie pikken kinderen eenvoudig op. Dat kan leiden tot afwijkend of passief gedrag of tot weerstand. Op deze manier kunnen deze kinderen daarmee de zorgen en het ongenoegen van hun ouders, opvoeders en leraren oproepen.
Het is niet altijd makkelijk om dit gedrag te begrijpen. Als wij met een systemische blik naar de gehele familie van het kind kijken, krijgen we zicht op de onbewuste pogingen van het kind om iets op te lossen voor de ouders en de hele familie.

Mijn werkwijze:

Bij aanmelding krijgen de ouders een vragenformulier over zichzelf en hun familiegeschiedenis.

De familiegeschiedenis van beide ouders bevat veelal de aanknopingspunten voor patronen die nu binnen de het gezin spelen. Daarom is het belangrijk om deze, voordat de opstelling dag start helder voor ogen te hebben wat er in het systeem leeft of wel heeft plaats gevonden.

Tijdens de begeleiding en opstelling ontstaat er inzicht in patronen die normaal gesproken verborgen blijven en wordt duidelijk wat nodig is om een blokkade te doorzien met elkaar ander patroon te ontwikkelen. In het algemeen krijg je in hele korte tijd zicht op wat er speelt en krijg je praktische handreikingen over hoe je patronen kunt doorbreken. Het is daarmee een effectieve manier om in korte tijd veel impact te hebben.
Na de opstelling en begeleiding heb ik een aantal weken later een gesprek met de ouder(s) om te horen wat er is veranderd en om te bepalen wat er nodig is voor het vervolg. (Dit is niet verplicht)

Samenwerking

Wanneer je met mij een samenwerking aangaat, betekent dit dat ik aan het begin van het traject feitelijk drie momenten met je zijn, een intake in de vorm van een vragenformulier, de gezinsbegeleiding in de vorm van een opstelling en een oudergesprek. Een eventueel vervolg en de vorm daarvan bepalen we in onderling overleg en verschilt per situatie en thema dat aan de orde is.

Heb je belangstelling of wil je weten of systemisch werken iets voor jou of jouw gezin zou kunnen zijn, neem dan gerust contact op

Waarom naar een opstellings dag?

De ouders houden van hun kinderen, ieder op hun eigen wijze. Maar soms is er kinderleed….

of het nu om grote of nog kleine kinderen gaat maakt geen verschil. Door de drukte van deze tijd en vele zaken in de lucht houden voor de kinderen en jezelf is het vaak onzichtbaar wat er werkelijk speelt bij het kind. Het kind is loyaal en denkt ze hebben geen tijd, ik val ze niet lastig of ze zien mij niet door hun eigen drukte…..en ga zo maar door. En toch houden wij van onze kinderen, het hart is groot genoeg maar de aandacht ontbreek, de communicatie….. met andere woorden druk druk druk. 

Maar ook onopgeloste zaken uit het verleden van de ouders is soms een verborgen kwestie die bij de kinderen doorspeelt en een struikelblok wordt. Een gezegde luid.”

Over de stenen die de ouders niet opruimen struikelen hun kinderen