Thea Hopmans

Leerstof oefeningen opleiding Sofrologie 2

Mayor Dynamische Ontspanning (MDO)

Het raadplegen van een Sofroloog op individuele basis geeft u de mogelijkheid om de ondersteuning op uzelf, uw probleem, uw doel een van de belangrijkste methode in de Sofrologie. Het gaat om ontspanningstechnieken, samen met fysieke oefeningen en mentale strategieën. Ze hebben allemaal specifieke doelen, zoals het beheersen van dagelijkse stress, emoties en depressies.
Sofrologie is een wetenschappelijk vakgebied dat je kan helpen te ontspannen in moeilijke en stressvolle situaties of uw behoeften te concentreren.

Deze voorbeelden worden gegeven als een indicatie, maar de begeleiding is gebaseerd op de totaliteit van de persoon: persoonlijk, familie, professioneel, gezondheid, enz.

Wat ik zou willen:

Sofrologische Fenomenologie

Fenomenologie is de studie van geleefde ervaringen en kenmerkend is de open houding van
waaruit ze die ervaringen wil beschrijven. Fenomenologie is een rijke filosofische stroming
en er bestaan vele varianten van fenomenologie. Deze
diversiteit is terug te zien
in de veelheid aan fenomenologische onderzoek benaderingen
die in de
loop der jaren zijn ontwikkeld.
Diverse vormen zoals sociologische fenomenologie, psychologische fenomenologie, feministische fenomenologie,
politieke fenomenologie en Sofrologische fenomenologie kunnen worden onderscheiden. Op basis van de aard
van het te onderzoeken fenomeen kan gekozen worden voor een passende onderzoek benadering.
Dit hangt doorgaans nauw samen met de wetenschappelijke discipline waarbinnen
het onderzoek wordt uitgevoerd.

 

Meditatie, de weg naar binnen

Meditatie wordt steeds belangrijker in een wereld die wemelt van de indrukken, geluiden, informatie, teksten en woorden. Door middel van meditatie kun jij je “malende” denken doen afnemen. Je kunt meditatie inzetten om het evenwichtig functioneren van lichaam en geest te herstellen.

Via meditatie kan je je bewust worden van je verborgen overtuigingen. Door zonder inmenging en zonder oordeel te accepteren wat zich aandient, kom je tot innerlijke rust en leer je nieuwe keuzes te maken. Het resultaat is een hervonden levens-vitaliteit en een betere gezondheid.

Ademen en bewustzijn

Elke gedachte die je hebt, elke actie en emotie, heeft zijn invloed op de manier van ademhalen. Ademhalen is leven. Als we niet meer ademhalen zijn we niet meer fysiek aanwezig. De ademhaling is de brug van de geest naar het lichaam, de verbinding tussen het bewuste en onbewuste.

Yoga


In het leven van de moderne mens is de balans tus­sen lichaam en geest vaak verstoord. Yoga biedt ons
oefeningen die het evenwicht herstellen. Het maakt lichaam en geest leven­dig en flexibel.
Door yoga leer je te luisteren naar je eigen li­chaam. Yoga gaat over bewustwording, zien en voelen wie je
werkelijk bent. In je volledig mens-zijn, zowel fysiek, mentaal,
emotioneel en spiritueel. 

Relaxatie - Progressief

Een echte klassieker. De Amerikaanse arts en psycholoog Edmund Jacobson ontwikkelde deze oefening in de jaren 20 van de vorige eeuw. Ongeveer gelijktijdig dus met die andere klassieke ontspanningsoefening, de Autogene Training. Bij de Spierontspanning leer je spanning in je spieren waarnemen en vervolgens loslaten. Jacobson zegt “Ontspannen zijn is fysiologisch gezien precies het tegenovergestelde van onrustig of nerveus zijn.” Ontspanning is voor Jacobson dus vooral een lichamelijke (bewuste) kwestie.

Ontspanning

Alexander Löwen (New York, 23 december 1910) was een Amerikaanse Arts psychotherapeut en schrijver. Löwen ontwikkelde samen met John Pierrakos een psychotherapie die een link legt tussen het lichaam en de geest met de naam bio-energetica.

Hierbij gebruiken we actieve zachte ontspanningsoefeningen. Dit zijn oefeningen waarbij het lichaam actief meedoet. Ze zijn speciaal ontworpen voor de westerse mens, omdat die vaak te onrustig van binnen is om meteen stil te kunnen zitten in meditatie-ontspanning. We hebben vaak eerst ruimte nodig om onze weerstand en emoties te uiten. Door hier eerst ruimte aan te geven, verdiep je de stilte die erop volgt.

Wat is Sofrologie niet?


Wat is Sofrologie níét: geen ademhalingsmethode, geen yoga, geen (zelf)hypnose en geen autogene training. Feitelijk komt het vooral neer op het ontwikkelen van het zelfbewustzijn. Van al die zaken zitten er weliswaar elementen in Sofrologie. Hoewel deze discipline wel degelijk is gericht en geënt op de westerse manier van leven, heeft ze tegelijk elementen aan het oosterse denken ontleend.

 

Autogene training

Autogene training is een relaxatietechniek, waarbij je via concentratie en voorstellingsvermogen jezelf stapsgewijs in een diepe staat van ontspanning (lichamelijk en geestelijk) leert brengen. Heinrich Schultz de Berlijnse psychiater heeft autogene training in de vorige eeuw ontwikkelt.

Op psychisch vlak kan autogene training helpend zijn bij stress, (faal)angst, paniek, hyperventilatie, depressie, slaapproblemen, het leren loslaten van spannings-inducerende gedachten en emoties en het winnen van zelfvertrouwen.

Wat is Sofrologie NIET vervolg?

Het is geen exclusieve ademhalingstechniek, maar als je de Sofrologische oefeningen ter harte neemt, zal je gaandeweg automatisch op een natuurlijke manier gaan ademen. Het is geen yoga, maar de Sofrologie hanteert wel bewegingsoefeningen die helpen om het contact met je lichaam te ontwikkelen. En het is geen (zelf)hypnose, omdat bij Sofrologie alles juist op bewustzijn is toegespitst.
Maar tegelijk leren we wel onszelf mentaal te her-programmeren, door positieve gedachten te herhalen en in ons denken in te bedden. Sofrologie werkt niet in op één element, maar is een alomvattende methode die zowel fysisch als mentaal functioneert. En het ontwikkelen van een dieper zelfbewustzijn is een van de steunpilaren

Hoe verloopt een sofrologiesessie?

Stap 1:
Pre-sofrologische dialoog of pre-relaxatiedialoog
De sessie begint met een onderhoud. U probeert op te roepen wat u bezighoudt, waar u druk mee bent of wat u voelt. De sofroloog die u begeleidt luistert naar u en stelt u vragen om u beter te leren kennen. Hij stelt u vervolgens een op u afgestemde sessie voor en legt u vooraf uit wat de bedoeling is.
Stap 2:
Dynamische ontspanning of Sofronisatie

Met behulp van ademhalingsoefeningen die gebaseerd zijn op oefeningen waarbij u delen van uw lichaam aanspant en weer loslaat, begeleidt de sofroloog u naar een diepe vorm van lichamelijke ontspanning, ook wel ‘sofronisatie’ genoemd. Sofronisatie bestaat uit het afwisselend ontspannen van vijf lichaamssystemen (gezicht, schouders, etc.). Het wordt meestal van boven naar beneden uitgevoerd (van het hoofd tot aan de voeten) terwijl men zit. Dit om een bepaald niveau van oplettendheid te behouden. Bent u helemaal ontspannen, dan bevindt u zich op het ‘sofro-liminale niveau’ (verwant aan het alfa-stadium van relaxatie).

Stap 3:
Intra-Sofronische activering of statische relaxatie

U neemt een comfortabele houding aan, sluit uw ogen en laat u leiden door de stem van de sofroloog, die u meeneemt naar een stadium van totale ontspanning (u staat op het punt om in slaap te vallen). Wanneer u deze diepe staat van ontspanning bereikt, wordt u gevraagd een positief en aangenaam beeld op te roepen waardoor de weldadige effecten van de ontspanning optimaal tot hun recht kunnen komen. In dit stadium wordt gewerkt met woorden en beelden die samenvloeien.

Stap 4:
De-Sofronisatie

U verlaat hier geleidelijk aan de ontspanningsfase: u voelt de spierspanning terugkeren en gaat naar een oplettende bewustzijnstoestand. De-sofronisatie vindt meestal plaats van beneden naar boven (van de voeten naar het hoofd).

Stap 5:
Post-Sofronische dialoog

Wordt ook wel ‘fenodiscriptie’ genoemd. De sessie wordt afgerond met de bespreking van uw ervaringen. U vertelt wat u hebt beleefd en wat u hebt gevoeld. Dit is ook het moment waarop u samen met de sofroloog een oefenprogramma kunt samenstellen waarmee u elke dag thuis aan de slag kunt en snel resultaten kunt boeken.

Thea Hopmans Psycho Therapeut & Sofroloog

Persoonlijk advies of vragen?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Of hebt u vragen over de mogelijkheden? Ik ben iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Neem telefonisch contact op met Thea of stuur een mail via het contactformulier. Je kunt mij ook een bericht sturen via WhatsApp,